Phòng khám George V

Phòng khám thẩm mỹ nổi tiếng ở Bordeaux.

Dự án

Phòng khám George V ở Bordeaux là cơ sở y tế nổi tiếng cung cấp dịch vụ y tế và phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất ở Bordeaux và New Aquitaine. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thường trú của nó là Tiến sĩ Drossard và Tiến sĩ Fleury.

Khách hàng muốn đại tu toàn bộ trang web của mình để phù hợp hơn với hình ảnh của phòng khám. Thật vậy, Phòng khám George V diễn ra trong một Villa d'Este Bordelaise thực sự, và muốn trở thành một nơi đặc biệt liên quan đến các phương pháp điều trị thẩm mỹ. Do đó, chúng tôi cần một trang web phù hợp với nhiệm vụ. 2 trang web bổ sung khác đã được tạo.

Vai trò của chúng tôi

Đừng chờ đợi nữa vì ngày mai tất cả bắt đầu