Tham chiếu tự nhiên: tại sao?

Tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn và cải thiện chất lượng khán giả của bạn.

Tham khảo tự nhiên: làm thế nào?

Bằng cách đáp ứng các yêu cầu của công cụ tìm kiếm: chất lượng và nội dung phù hợp trên một trang web phổ biến.

Tham chiếu tự nhiên: nguyên tắc

Tham chiếu tự nhiên, còn được gọi là SEO, đề cập đến một tập hợp các kỹ thuật và bí quyết để cải thiện định vị của một trang web trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Tham chiếu tự nhiên giúp nó có thể đáp ứng các yêu cầu của động cơ: rằng trang web đó phải phù hợp với các yêu cầu của người dùng Internet và nó được phổ biến.

Một trang web đáp ứng các yêu cầu này có cơ hội tốt để được định vị tốt trong kết quả của động cơ và do đó tạo ra lưu lượng truy cập chất lượng cao.

Tham khảo tự nhiên: đòn bẩy SEO

Tham chiếu tự nhiên là một kỷ luật theo đúng nghĩa của nó và có nhiều đòn bẩy tối ưu hóa.

Việc lựa chọn từ khóa là xương sống của chiến lược tham chiếu tự nhiên. Sau đó, các đòn bẩy tối ưu hóa SEO có thể được chia thành hai nhóm lớn:

SEO trên trang

Họ là những người sẽ cho phép các công cụ nhận ra sự phù hợp của nội dung của bạn với yêu cầu của người dùng Internet: mức độ liên quan.

Để một trang web có liên quan, nó phải cung cấp nội dung độc đáo và chất lượng, nhưng cũng phải dễ dàng "đọc được" bởi các công cụ tìm kiếm: menu rõ ràng, cấu trúc văn bản rõ ràng, điều hướng dễ dàng, v.v.

SEO ngoài trang

Trong tham chiếu tự nhiên, các tiêu chí Off-Page cho phép các công cụ xác định mức độ phổ biến của trang web của bạn. Thật vậy, họ sẽ xem xét rằng trang web của bạn càng được nhiều người dùng Internet / trang web khác đề cập đến, thì nội dung của nó càng có nhiều khả năng thú vị. Do đó, nguyên tắc rất đơn giản, bạn phải đảm bảo rằng mọi người nói về bạn!

Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang của chúng tôi dành riêng cho tiêu chí tham chiếu tự nhiên.

SEO không phải là một môn khoa học chính xác

Điều quan trọng là phải xác định rõ rằng quy chiếu tự nhiên không phải là một khoa học chính xác. Nó dựa trên việc nghiên cứu các thuật toán phức tạp của các công cụ tìm kiếm. Các thuật toán tiến hóa liên tục và trong đó có nhiều tham số là bí mật.

Do đó, đối với bất kỳ SEO tự trọng nào, không thể nói rằng bạn có thể đặt trang web của mình (với các từ khóa rất cạnh tranh) ở vị trí đầu tiên trong kết quả tìm kiếm.

Mặt khác, anh ta phải cam kết về loại và khối lượng tối thiểu của các phương tiện được thực hiện để cải thiện vị trí của bạn và cố gắng làm cho bạn xuất hiện ở mức cao nhất trong kết quả.

Cũng cần phải xác định rõ rằng tùy theo trang web, lĩnh vực hoạt động, sự cạnh tranh… mà các phương tiện SEO được thực hiện để tham chiếu đến trang web của bạn có thể khác nhau.

Tham chiếu tự nhiên: công việc diễn ra theo thời gian

Tham chiếu tự nhiên, không giống như việc mua các từ khóa tiêu chuẩn Google Adwords, cần có thời gian để đạt hiệu quả. Thường mất từ ​​2 đến 6 tháng để thấy những kết quả đầu tiên xuất hiện. Mặt khác, các tác động của tham chiếu tự nhiên là lâu dài. Sau khi có được một địa điểm, nó sẽ tạo ra lưu lượng truy cập đủ điều kiện một cách bền vững.

Việc tham khảo một trang web sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực lúc đầu để đạt được vị trí tối ưu. Khi đã có được vị trí tối ưu, công việc tham khảo tự nhiên sẽ bao gồm việc duy trì vị trí này. Ngoài ra, có thể cần phải có những nỗ lực lớn để duy trì vị trí này trong trường hợp có sự thay đổi trong thuật toán của một động cơ hoặc sự xuất hiện tích cực của một đối thủ cạnh tranh. Do đó, nhu cầu về liên kết giới thiệu liên tục ở chế độ chờ trên thị trường của nó và sự phát triển kỹ thuật của các thuật toán công cụ.