Webová agentúra » Digitálne správy » Čo potrebujete vedieť o tom, ako funguje konverzný lievik?

Čo potrebujete vedieť o tom, ako funguje konverzný lievik?

Použitie správnych nástrojov a stratégií podporuje úspech akéhokoľvek webového projektu. Konverzný lievik je jedným z prostriedkov, ktoré používa niekoľko spoločností na zvýšenie počtu svojich zákazníkov. Zistite o ňom viac, aby ste ho mohli lepšie využiť na zlepšenie výkonnosti svojej firmy. 

Čo je to konverzný lievik v marketingu?

Le konverzný tunelalebo sa tiež nazýva konverzný zúženie, predajný zúženie alebo prieskumný lievik, je ilustráciou cesty, ktorou sa návštevníci vašich webových stránok vydajú. Často sa skladá z niekoľkých fáz, ktorými musí potenciálny zákazník prejsť od nájdenia produktu po konverziu, to znamená dosiahnuť svoj cieľ. Môže to byť registrácia, nákup, stiahnutie, predplatné atď.

Konverzný lievik je známy aj ako konverzný lievik, pretože počet návštevníkov sa znižuje v každej fáze vedúcej k ich konverzii. Keď je schematizovaný, budete ľahko vidieť, že priemer tunela sa postupne zmenšuje, až kým neprijme tvar lievika.

Na čo sa používa konverzný lievik?

Konverzný lievik, ktorý sa často používa v oblasti elektronického obchodu, má za cieľ dosiahnuť vyšší počet návštevníkov. Zrazu nastaví model ich priebehu, aby identifikoval ich hlavné potreby. Ponúka možnosť poznať konverzný pomer v každej fáze tunela. To s cieľom určiť a vyriešiť problémy, ktoré niektorým návštevníkom bránia ísť ďalej.

Aké sú fázy konverzného zúženia?

Je potrebné poznamenať, že neexistuje žiadny dokonalý lineárny diagram pre každé podnikanie, pokiaľ ide o zriadenie zúženia. Pri jeho návrhu je však dôležité vziať do úvahy niekoľko bodov. Konverzný tunel sa vo všeobecnosti skladá zo štyroch hlavných etáp:

  • Upútanie návštevníka: toto je prvý bod konverzného lievika. Na zvýšenie publika používa sociálne siete, SEO alebo platené kampane;
  • transformovať návštevníka na potenciálneho zákazníka: v tejto fáze ide o získanie kontaktných údajov návštevníkov s cieľom ich zadania do databázy;
  • previesť potenciálneho zákazníka na zákazníka: tu je obchodné oddelenie zodpovedné za implementáciu stratégie, ktorá premení potenciálneho zákazníka na zákazníka. To sa veľmi často dosahuje ponukou okrem iného kvalitného obsahu, školenia, bezplatnej skúšobnej verzie, ako vodcu;
  • urobte zo zákazníka ambasádora: tento krok je zameraný na propagáciu vašich produktov a / alebo služieb prostredníctvom vašich verných zákazníkov.

Stručne povedané, konverzný lievik je prezentovaný ako vynikajúci nástroj na zvýšenie ziskov vášho podnikania. Preto je veľmi dôležité nájsť spôsob, ako to správne zahrnúť do vašej marketingovej stratégie.

★ ★ ★ ★ ★