Prezentácia stránky

Webová adresa: https://www.tremplin-numerique.org/

Majiteľ

Tremplin Numérique KDE
Sakala 7-2
10141 Tallinn
Estónsko
DPH: EE102218237

Tremplin Numérique je ochranná známka registrovaná v Estónsku pod číslom 14871684 a vo Francúzsku pod číslom INPI4928952.

createur : Tremplin Numérique
zodpovedný publikácia : Tremplin Numérique - kontakt (na)tremplin-numerique.org
Webmaster : Tremplin Numérique - kontakt (na)tremplin-numerique.org
hostiteľ : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont -Ferrand
Credits : Tremplin Numérique

Všeobecné podmienky používania stránky a ponúkaných služieb

Použitie stránky https: // www.tremplin-numerique.org/ znamená úplný súhlas so všeobecnými podmienkami používania popísanými nižšie. Tieto podmienky používania budú pravdepodobne kedykoľvek zmenené alebo doplnené, preto sú užívatelia stránky vyzývaní, aby ich pravidelne konzultovali.

Táto stránka je bežne prístupná používateľom vždy. O prerušení z dôvodu technickej údržby však môže rozhodnúť Tremplin Numérique, ktorí sa potom pokúsia vopred informovať používateľov o dátumoch a časoch zásahu.

Stránka je pravidelne aktualizovaná spoločnosťou Tremplin Numérique. Právne oznámenia je tiež možné kedykoľvek zmeniť: sú však záväzné pre používateľa, ktorý je pozvaný na to, aby sa s nimi čo najčastejšie stretával, aby sa s nimi zoznámil.

Popis poskytovaných služieb

Webstránka https://www.tremplin-numerique.org/ si kladie za cieľ poskytovať informácie o všetkých aktivitách spoločnosti, ako aj novinky z webu, špičkových technológií a marketingu.

Tremplin Numérique sa snaží na stránke poskytovať čo najpresnejšie informácie. Nemôže však niesť zodpovednosť za opomenutia, nepresnosti a nedostatky v aktualizácii, či už ona sama alebo partneri z tretích strán, ktorí jej poskytujú tieto informácie.

Všetky informácie uvedené na týchto stránkach sú len orientačné a pravdepodobne sa budú vyvíjať. Informácie na stránke navyše nie sú vyčerpávajúce. Podliehajú zmenám, ktoré boli vykonané od ich uvedenia na internet.

Zmluvné obmedzenia technických údajov

Stránka využíva technológiu JavaScript.

Webové stránky nemôžu niesť zodpovednosť za materiálne škody spojené s používaním týchto stránok. Užívateľ stránok sa navyše zaväzuje, že k nim bude pristupovať pomocou najnovšieho vybavenia, ktoré neobsahuje vírusy, a pomocou najnovšieho prehliadača najnovšej generácie.

Duševné vlastníctvo a falzifikáty

Tremplin Numérique je vlastníkom práv duševného vlastníctva alebo vlastní práva na používanie všetkých prvkov prístupných na stránke, najmä textov, obrázkov, grafiky, loga, ikon, zvukov, softvéru.

Akákoľvek reprodukcia, znázornenie, úprava, zverejnenie, prispôsobenie všetkých prvkov stránky alebo ich časti, bez ohľadu na použité prostriedky alebo postup, je zakázané, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu Tremplin Numérique.

Akékoľvek neoprávnené použitie stránky alebo akéhokoľvek prvku, ktorý obsahuje, sa bude považovať za porušenie a bude stíhané.

Obmedzenie zodpovednosti

Tremplin Numérique nemôže byť braný na zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené na zariadení užívateľa pri prístupe na stránku https: // www.tremplin-numerique.org/ a vyplývajúce buď z používania zariadenia, ktoré nespĺňa špecifikácie uvedené v bode 4, alebo z výskytu chyby alebo nekompatibility.

Tremplin Numérique nemôže byť tiež braný na zodpovednosť za nepriame škody (ako napríklad strata trhu alebo strata šance), ktoré nasledujú po použití stránok.

Používateľom sú k dispozícii interaktívne priestory (možnosť klásť otázky v kontaktnom priestore). Tremplin Numérique si vyhradzuje právo vymazať bez predchádzajúceho upozornenia akýkoľvek obsah uverejnený v tomto priestore, ktorý by porušoval platnú legislatívu v Estónsku a Európe, najmä ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov. V prípade potreby Tremplin Numérique si tiež vyhradzuje právo spochybniť občiansku a / alebo trestnú zodpovednosť používateľa, najmä v prípade rasistických, urážlivých, hanlivých alebo pornografických správ bez ohľadu na použité médium (text, fotografia atď.).

Hypertextové odkazy a súbory cookie

Stránka https: // www.tremplin-numerique.org/ obsahuje množstvo hypertextových odkazov na iné stránky, zriadených s povolením Tremplin Numérique, Avšak, Tremplin Numérique nemá možnosť skontrolovať obsah takto navštívených stránok, a preto za túto skutočnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Prehliadanie stránok môže spôsobiť inštaláciu súborov cookie do počítača používateľa. Cookie je malý súbor, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľa, ale zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie počítača na webe. Takto získané údaje majú uľahčiť následnú navigáciu na webe a majú tiež umožniť rôzne opatrenia návštevnosti.

Odmietnutie inštalácie súboru cookie môže znemožniť prístup k určitým službám. Používateľ však môže nakonfigurovať svoj počítač nasledovne, aby odmietol inštaláciu súborov cookie:

  • V prehliadači Internet Explorer: karta nástroja (piktogram v tvare ozubenia vpravo hore) / možnosti internetu. Kliknite na Súkromie a zvoľte Blokovať všetky cookies. Potvrdiť v poriadku.
  • V časti Firefox: v hornej časti okna prehliadača kliknite na tlačidlo Firefox a potom prejdite na kartu Možnosti. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov. Nastavte pravidlá uchovávania na: použitie vlastných nastavení pre históriu. Nakoniec zrušte začiarknutie, aby ste zakázali súbory cookie.
  • V časti Safari: Kliknite v pravom hornom rohu prehliadača na ikonu ponuky (symbolizovanú ozubeným kolieskom). Vyberte položku Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V časti „Ochrana osobných údajov“ kliknite na položku Nastavenia obsahu. V sekcii „Cookies“ môžete súbory cookie blokovať.
  • V prehliadači Chrome: Kliknite v pravom hornom rohu prehliadača na ikonu ponuky (symbolizovanú tromi vodorovnými čiarami). Vyberte položku Nastavenia. Kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia. V sekcii „Ochrana osobných údajov“ kliknite na predvoľby. Na karte „Ochrana osobných údajov“ môžete blokovať súbory cookie.

Rozhodné právo a pridelenie jurisdikcie

Akýkoľvek spor v súvislosti s používaním stránky https://www.tremplin-numerique.org/ podlieha estónskemu právu. Výlučnú právomoc majú príslušné súdy v Talline.

Pridružené sociálne siete