Dôležitosť názvu domény pre stránku jeho spoločnosti
Webová agentúra » Digitálne správy » Dôležitosť názvu domény pre stránku jeho spoločnosti

Dôležitosť názvu domény pre stránku jeho spoločnosti

Názov domény môže byť ľahko zdrojom úspechu stránky elektronického obchodu, takže registrácia domény môže byť pre vás užitočná vo viacerých smeroch. To sa môže týkať aj výmennej platformy alebo výkladnej skrine veľkej produkčnej spoločnosti.

Podnikateľ, ktorý prešiel na digitál, dobre vie, že sláva spoločnosti je faktorom, ktorý mu umožňuje umiestniť sa na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google.

V tom spočíva užitočnosť úspešného názvu domény pre stránku spoločnosti.

Kde si zaregistrovať názov domény?

V dnešnej dobe už nie je potrebné vysvetľovať celý rozsah webstránky pre firmu a jej aktivity. Nikto nemôže poprieť, že webová stránka súvisí aj s činnosťou ekonomického subjektu.

Počas prvej fázy vytvárania vášho projektu budete preto vyzvaní, aby ste premýšľali o spoľahlivom, praktickom a pôsobivom názve profesionálnej domény pre váš subjekt. Pre názov profesionálnej domény platia rovnaké pravidlá a požiadavky. Pred odoslaním žiadosti schválenému poskytovateľovi služieb (registrátorovi) skontrolujete názov domény dostupný na gandi napr. V niektorých prípadoch bude potrebné skontrolovať, či sa na vaše meno nevzťahuje ochranná známka registrovaná v INPI. Potom si budete môcť zaregistrovať názov svojej domény.

Títo poskytovatelia služieb vám môžu ponúknuť aj doplnkové služby, ako je návrh a vytvorenie vašej stránky, jej hosting alebo dokonca e-mail na názov vašej domény. Potom si vyberiete príponu, ktorá vyhovuje vašej činnosti a vášmu prostrediu. Pre subjekty podľa francúzskeho práva sa doména .fr z mnohých dôvodov dôrazne odporúča. Je to prípona, ktorá upokojuje a vysiela silný signál vašim partnerom, vašim zákazníkom a vášmu najbližšiemu okoliu.

V niektorých situáciách budete musieť zvoliť viac ako jednu príponu, aby ste si zachovali názov domény. Okrem názvu domény FR tak bude možné rezervovať aj .com a .eu.

Zamyslite sa nad správou odoslanou názvom jeho domény

Ako už viete, výber názvu domény je rozhodujúcim krokom pre vaše podnikanie. Toto je názov, ktorý bude niesť svoju vitrínovú stránku dlhé roky. Bude preto potrebné sa hlboko zamyslieť nad všetkým, čo toto doménové meno sprostredkúva z hľadiska významu, informácií a posolstiev. Toto je detail, ktorý netreba brať na ľahkú váhu. Mal by byť navrhnutý s veľkou starostlivosťou z mnohých dôvodov, medzi ktoré patrí praktickosť a efektívnosť.

Vedzte, že toto doménové meno bude prístupovými dverami a adresou spoločnosti pre všetkých vašich partnerov, vašich zákazníkov a širokú verejnosť v globálnom meradle. Bude viditeľný na vašich komunikačných médiách, vašich administratívnych dokumentoch, na plagátoch, sociálnych sieťach atď. Ak je to možné, názov vašej domény FR by mal byť ľahko zapamätateľný, napísaný a zrozumiteľný.

Vyhnite sa všetkému, čo by mohlo skomplikovať jeho prepis a použitie na rôznych pripojovacích svorkách. Niekedy je dokonca vhodné zvoliť názov, ktorý ľahko prejde medzinárodne. To vám umožní získať extra body.

Vyhodnoťte silu názvu svojej domény pre stránku alebo blog

Niekoľko techník vám môže pomôcť vyhodnotiť názov vašej domény. Táto akcia je, samozrejme, nevyhnutným gestom, aby ste poznali hodnotu názvu vašej domény a zmerali jej vplyv na web. Mnoho ľudí sa rozhodne založiť si blog na speňaženie, no často zabúdajú na vykonanie relevantnej analýzy názvu svojej domény. To môže byť drahé alebo dokonca ohroziť šance na úspech projektu.

Ak si teda nenajmete hodnotiacu službu, môžete skontrolovať určité kritériá, ktoré poskytujú informácie o rozsahu názvu vašej domény. Ide okrem iného o pravopis URL adresy, relevantnosť použitého názvu (prípadne kľúčových slov) a obľúbenosť vášho rozšírenia. Názov domény FR nie je nevyhnutne výkonnejší ako názov domény COM.

s doménové meno s vysokou pridanou hodnotou, môžete si povedať, že vaša prítomnosť na internete je efektívna a spoľahlivá. Je to kritérium úspechu a faktor, ktorý môže pomôcť posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň. Tento profesionálny názov domény je ľahko zapamätateľný a rešpektuje hlavné SEO pravidlá. Jeho SEO je teda viac než optimalizovaný.

★ ★ ★ ★ ★