Ako sa vysporiadať s digitálnymi podvodmi?
Webová agentúra » Digitálne správy » Ako sa vysporiadať s digitálnymi podvodmi?

Ako sa vysporiadať s digitálnymi podvodmi?

Verejné orgány a digitálni technici zriadili niekoľko platforiem na nahlasovanie množiacich sa prípadov spamu, phishingu a podvodov na sieti. Medzi nechcenými reklamnými správami a pochybnými emailami sa vláda rozhodla zakročiť proti tejto veľkej pohrome.

Ako viete, že ide o elektronický podvod?

Vo všeobecnosti platí, že v prípade podvodu na sieti vás zločinec osloví na váš e-mail alebo telefón, aby vás nalákal. Podvodník sa vás potom snaží upokojiť tým, že vám sľúbi značné sumy. Niektoré ponúkajú aj sprostredkovateľské služby, ktoré vás privedú k presmerovaniu na pochybnú a fiktívnu stránku alebo službu.

Iní vás dokonca požiadajú o vrátenie zisku alebo dedičstva prostredníctvom prevodu alebo inej platby. Ich cieľom je dodať vám dôveru, aby ste boli potom v pokušení oznámiť im svoje údaje alebo im dokonca poslať citlivé informácie a dokonca aj peniaze.

Phishing je komplexnejšia forma podvodu. Hacker alebo phisher bude predstierať, že je známou organizáciou. Pomocou názvu a loga inštitúcie vám pošle e-mail so žiadosťou o aktualizáciu vašich údajov na stránke organizácie, ktorá je dokonalou kópiou originálu. Poskytnutím vašich informácií ich phisher použije na to, aby vám ublížil.

Ako reagovať na tieto prípady sprenevery?

Ak dostávate spam alebo ak správa, ktorú ste dostali, nevzbudzuje dôveru, neodpovedajte. Okamžite to nahláste platforme „Signal Spam“ a nedotýkajte sa príloh. Registrácia na tomto type platformy je bezplatná. Po registrácii si nezabudnite stiahnuť rozšírenie pre svoj e-mailový softvér a potom nahlásiť jediným kliknutím. Vaša správa prispeje k opatreniam proti spamerom na národnej úrovni. Upozorňujeme, že každá správa bude postúpená vyšetrovacej službe CNIL. Tieto signály potom umožnia začať trestné vyšetrovanie pod vedením prokurátora.

Čo mám robiť, ak dostanem nechcené SMS alebo MMS správy?

Spotrebiteľom bol sprístupnený aj výstražný systém SMS. V prípade zneužitia SMS sú používatelia vyzvaní, aby správu preposlali na bezplatné číslo. Po spustení upozornenia dostanete správu so žiadosťou o telefónne číslo odosielateľa. Tieto informácie sa potom postúpia všetkým operátorom a povedú k vyšetrovaniu. Rovnako ako nahlasovanie e-mailom, aj prenos nevyžiadaných SMS alebo MMS je bezplatný.

★ ★ ★ ★ ★