Tīmekļa aģentūra » Digitālās ziņas » Kāda ir vietnes pieejamība?

Kāda ir vietnes pieejamība?

Vietnes dibināšanas princips ir informācijas pieejamības nodrošināšana interneta lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir teksta, grafika vai multivide.

Lai katram lietotājam garantētu labu piekļuvi informācijai, W3C (World Wide Web Consortium) ir izveidojis tā saucamos pieejamības noteikumus: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Tiek uzskatīts, ka vietne ir pieejama, ja tās saturs ir meklējams (un atkarībā no gadījuma - maināms), un tās pakalpojumus var izmantot visi indivīdi neatkarīgi no viņu materiāla, valodas, kultūras, fiziskajām vai garīgajām prasmēm saskaņā ar Tima sniegto definīciju. Berners Lī, W3C direktors un globālā tīmekļa izgudrotājs.

Vietnes pieejamību mēra, piemērojot noteiktu skaitu ergonomisku noteikumu, kas ir sadalīti vairākos līmeņos. WAI (Web Accessibility Initiative), kuras uzdevums ir piedāvāt tehniskus risinājumus, lai padarītu tīmekli pieejamu invalīdiem, publicē ieteikumus par šiem noteikumiem: WCAG (Web Content Accessiblity Guidelines). Atbilstība šiem ieteikumiem nosaka vietnes pieejamības līmeņus (ir noteikti 3 līmeņi): A (visvājākais), AA un AAA (visstingrākais).

★ ★ ★ ★ ★