Năng lượng của ngày hôm nay

Energies d'Aujourd'hui mang tiếng nói của năng lượng tái tạo trong cuộc tranh luận quốc gia vĩ đại.

Dự án

Kể từ ngày 15 tháng 4, một cuộc tranh luận quốc gia lớn đã được đưa ra về XNUMX chủ đề chính, bao gồm cả vấn đề chuyển đổi sinh thái. Năng lượng tái tạo phải giữ một vị trí quan trọng trong cuộc tranh luận.

Vai trò của chúng tôi

Năng lượng của ngày hôm nay

Đừng chờ đợi nữa vì ngày mai tất cả bắt đầu