Học viện vui nhộn

Trang thương mại điện tử chuyên về trò chơi điện tử.

Dự án

Fun Academy là một trang thương mại điện tử được ra mắt nội bộ bởi đại lý của chúng tôi Tremplin Numérique. Mục tiêu là tạo ra một trang web tham khảo về tin tức trò chơi điện tử, đồng thời cho phép chúng tôi bán máy chơi trò chơi ở Pháp do chúng tôi tân trang lại, chẳng hạn như Nintendo DS và PSP.


+5000

Sản phẩm đã bán

Bao gồm hàng trăm bảng điều khiển cổ điển đã được tân trang lại (Nintendo DS, PSP, v.v.).

+ 10 nghìn

Lượt truy cập không phải trả tiền mỗi ngày

Trên mục tin tức của trang, ngoài mục thương mại điện tử.

+100

Quan hệ đối tác

Với các thương hiệu hướng đến game.

Đừng chờ đợi nữa vì ngày mai tất cả bắt đầu