Shinken đằng sau một proxy ngược
Đại lý web » Tin tức kỹ thuật số » Shinken đằng sau một proxy ngược

Shinken đằng sau một proxy ngược

Shinken sử dụng công cụ riêng của mình để phục vụ các trang web. Đây là nguyên nhân khiến WebUI bị tấn công qua cổng 7767 theo mặc định. Nó hơi xấu nên hãy đặt một proxy nginx ở phía trước.

Cài đặt nginx

Chúng tôi xóa vhost mặc định

Chúng tôi tạo một vhost mới theo / etc / nginx / sites-available / shinken và chúng tôi đặt các dòng sau ở đó

Chúng tôi kích hoạt vhost

Chúng tôi khởi chạy lại nginx

Hoàn thành !

★ ★ ★ ★ ★