SEO mũ đen là gì?
Đại lý web » Tin tức kỹ thuật số » SEO mũ đen là gì?

SEO mũ đen là gì?

Làm việc tốt trên SEO trang web của bạn là giải pháp chính cho phép nó xuất hiện trên trang kết quả đầu tiên trên Google. Nhưng để đạt được mục đích này, một số người làm SEO không thiếu sự thận trọng bằng cách sử dụng các phương pháp đi ngược lại với các nguyên tắc được thiết lập bởi các công cụ tìm kiếm. Đây là cách SEO mũ đen được sinh ra.

Thông tin chung về chiếc mũ đen

Thuật ngữ "mũ đen" đã xuất hiện trong các bộ phim phương Tây để phân biệt giữa "kẻ xấu" và "kẻ tốt". Sau đó, cụm từ này được sử dụng trong lĩnh vực máy tính, để chỉ "tin tặc". Đây là những tin tặc máy tính độc hại không ngần ngại thực hiện các hành động bất hợp pháp như tạo ra virus hoặc tạo ra phần mềm gián điệp.

Trong bối cảnh này, "mũ đen" khi đó bao gồm tất cả những người thực hiện các hành động trái với đạo đức sử dụng máy tính. Chỉ sau này, thuật ngữ "mũ đen" mới đi vào lĩnh vực SEO (Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm) hoặc tham chiếu tự nhiên. Những người làm SEO sau đó sử dụng cụm từ "SEO mũ đen" để chỉ định tất cả các phương pháp không chính thống đi ngược lại các yêu cầu do Google quy định về SEO.

Do đó, chúng ta có thể nói rằng đó là thế lực đen tối của SEO, vì nó bao gồm việc phá vỡ thuật toán của các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google, để tối ưu hóa quá mức trang. Tất nhiên, mục tiêu là thành công để có thứ hạng tốt nhất trong kết quả.

Lợi ích và rủi ro của việc sử dụng SEO mũ đen

Hiệu suất kỹ thuật, mức độ phổ biến và nội dung là ba trụ cột chính của việc tham chiếu tự nhiên của một trang web. Tuy nhiên, nội dung và mức độ phổ biến là những yếu tố dựa trên các kỹ thuật và hành động SEO mũ đen.

Xin nhắc lại, nội dung được trau chuốt kỹ lưỡng là cách tốt nhất để định vị trang web của bạn trên trang đầu tiên của kết quả công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này có thể gây gánh nặng về mặt tài chính, vì nó đòi hỏi bí quyết của một hoặc nhiều nhà văn có năng lực để viết các bài báo chất lượng. Đó là cả một quá trình tốn kém và mất thời gian. Do đó, SEO mũ đen là một giải pháp giảm nhẹ nhanh chóng và rẻ tiền.

Chắc chắn, bạn có thể nhanh chóng được hưởng lợi từ các kết quả thu được nhờ việc áp dụng các kỹ thuật mũ đen trên việc tham khảo trang web của bạn, nhưng những điều này không bền vững. Thật vậy, bạn gặp phải hai rủi ro lớn nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp gian lận này. Đầu tiên, đó là việc mất khả năng định vị. Trang web của bạn có thể quay trở lại một số trang. Tuy nhiên, việc hạ cấp này có thể dẫn đến mất khả năng hiển thị hoàn toàn. Sau đó, hình phạt nghiêm khắc nhất mà Google có thể gây ra cho bạn là hủy lập chỉ mục. Nó bao gồm xóa trang web vi phạm khỏi kết quả tìm kiếm.

Bạn sẽ có lúc đó, chắc chắn đã hiểu. SEO mũ đen là một giải pháp nếu bạn không quan tâm đến sự sống còn của trang web của mình. Tốt nhất là nên đi thẳng và hẹp và luôn áp dụng SEO mũ trắng cho việc SEO trang web của bạn.

★ ★ ★ ★ ★