Với Google Ads, bạn có thể ngay lập tức có vị trí rất tốt trên các công cụ tìm kiếm và tạo ra các cơ hội kinh doanh.

Chỉ việc tạo và quản lý một chiến dịch Quảng cáo đòi hỏi rất nhiều thời gian và bí quyết.

Hãy để chúng tôi quản lý chiến dịch Quảng cáo của bạn và nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất có thể!

Quản lý chiến dịch quảng cáo: tỷ lệ của chúng tôi

Số tiền của dịch vụ được tính theo ngân sách hàng tháng được phân bổ cho chiến dịch Quảng cáo và hoạt động theo đợt, như được trình bày trong bảng bên dưới.

NB: Trong trường hợp của một trang web thương mại điện tử và tùy thuộc vào hoạt động của bạn, chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ về việc định giá hiệu suất: mức thù lao cố định thấp hơn, được thêm vào một biến số được lập chỉ mục dựa trên doanh số bán hàng tạo ra qua Google Ads.

Ngân sách hàng tháng cho chiến dịch Quảng cáo của bạnThù lao của chúng tôi (từ)
Từ € 500 đến € 300020%
Từ € 3001 đến € 500015%
Từ € 5001 đến € 1000010%
> đến € 109%

Ví dụ về đặt giá: => Nếu ngân sách hàng tháng của chiến dịch Google Ads là 3200 €. => Số tiền của dịch vụ sẽ là: (2000 x 20%) + (1200 x 12%) hoặc € 544 chưa bao gồm thuế / tháng.  

Quản lý chiến dịch quảng cáo: tại sao lại gọi cho một chuyên gia đã được phê duyệt?

Quảng cáo của Google là một công cụ đơn giản để sử dụng thoạt nhìn. Nhưng việc quản lý một chiến dịch Quảng cáo rất phức tạp nếu bạn muốn tận dụng tối đa: nhiều tiêu chí nhắm mục tiêu (mạng, địa lý, thiết bị, v.v.), quản lý các chỉ số, lựa chọn từ khóa, loại truy vấn (rộng, chính xác, để loại trừ …).

Bạn có thể có một lượng thời gian hạn chế để tìm hiểu cách sử dụng công cụ và tự quản lý chiến dịch Quảng cáo. Nếu bạn gọi cho một chuyên gia Quảng cáo được chấp thuận, bạn có thể tiết kiệm thời gian và trên hết là tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình.

Chúng tôi là những chuyên gia được chứng nhận về Google Ads. Biết rằng để có được giấy chứng nhận Quảng cáo, chúng tôi đã dành thời gian đào tạo và quản lý các chiến dịch Google Ads. Do đó, kinh nghiệm của chúng tôi có thể là một tài sản cho bạn và chiến dịch Quảng cáo của bạn. Thật vậy, với tư cách là chuyên gia, chúng tôi có thể giúp bạn tạo khách hàng tiềm năng mới, phát triển các hoạt động của bạn và trên hết là tối ưu hóa ngân sách quảng cáo của bạn.

Quản lý chiến dịch quảng cáo: phương pháp của chúng tôi

Để có được kết quả tốt nhất có thể, chúng tôi tuân theo một phương pháp nghiêm ngặt để tối ưu hóa chiến dịch Quảng cáo nhiều nhất có thể. Đối với điều này, chúng tôi:

  • Chúng tôi xác định với bạn các mục tiêu và mức lợi tức đầu tư của bạn.
  • Hãy xác định các từ khóa có liên quan dựa trên ngành, sản phẩm và ngân sách của bạn.
  • Hãy tạo các chiến dịch quảng cáo của bạn.
  • Hãy thiết lập nhắm mục tiêu cần thiết để tiếp cận trực tiếp khách hàng của bạn.
  • Hãy viết quảng cáo của bạn.
  • Hãy tối ưu hóa hàng ngày: từ khóa, chiến dịch, nhóm, quảng cáo văn bản, mục tiêu…
  • Hãy theo dõi các chiến dịch Quảng cáo của bạn.
  • Hãy đo lường và phân tích kết quả.
  • Gửi báo cáo hàng tháng về chiến dịch Quảng cáo của bạn.
  • Hãy đưa ra các đề xuất chiến lược.