Chiến dịch quảng cáo SEA / Google Ads

Mục tiêu của các chuyên gia tư vấn chiến dịch Google Ads của chúng tôi? Lợi tức đầu tư của bạn!

  • Kiểm tra các chiến dịch trước đây của bạn
  • Chiến lược thử nghiệm A / B trên một số từ khóa
  • Tạo các trang đích được tối ưu hóa để chuyển đổi
  • Theo dõi và cải tiến khi chiến dịch tiến triển

Tremplin Numérique, đại lý được Google Ads chứng nhận của bạn

Được chứng nhận bởi nhãn Google Partners Premier, đại lý web hỗ trợ bạn trong việc quản lý các chiến dịch AdWords của bạn.

Trong số các nền tảng liên kết được tài trợ, không thể tránh khỏi Google Ads. Đó là lý do tại sao, Tremplin Numérique đã cam kết từ năm 2017 đến với chương trình Google Adwords để được đào tạo và cấp chứng chỉ.

Giấy chứng nhận Đối tác của Google trao thưởng cho các đại lý có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng của Google.

Bằng cách đạt được chứng chỉ, đại lý của chúng tôi hiện được Google coi là "đối tác đáng tin cậy" để quản lý các chiến dịch Adwords của bạn và tối ưu hóa chúng.

Làm cách nào để thành công với Google Ads?

Nhu cầu quảng cáo web của bạn

  • Có được khách hàng mới?
  • Giảm chi phí mua lại của bạn?
  • Giao tiếp với một đề nghị đặc biệt?
  • Nhắm mục tiêu một nhóm khách hàng cụ thể?
  • Làm việc trên hình ảnh của bạn?

Kết quả của bạn

Mỗi tháng, bạn có thể tham khảo một báo cáo đầy đủ và chi tiết về hiệu suất của các chiến dịch của mình, cũng như một đề xuất chiến lược đã được điều chỉnh.

Do đó, bạn có thể thấy các chi phí của mình một cách hoàn toàn minh bạch: không có chi phí ẩn, không có phần trăm lấy từ quảng cáo.

Lợi tức đầu tư được tính cho bạn hàng tháng.

Mục tiêu của bạn

Cho dù mục tiêu của chiến dịch là tăng doanh số bán hàng hay nhận thức, Google Ads đều cho phép bạn xếp hạng đầu tiên trên các từ khóa được nhắm mục tiêu.

Khởi chạy chiến dịch của bạn với chúng tôi có nghĩa là sẽ được hưởng lợi từ nhiều lợi thế:

Một chiến dịch có lợi nhuận

Nhờ cái gọi là phương thức thanh toán “giá mỗi nhấp chuột” do Google thiết lập cũng như các hệ thống phân tích dữ liệu rất tiên tiến, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa chiến dịch của mình để đảm bảo rằng điều này mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất .

Khả năng hiển thị tối ưu

Với không gian đối thoại khá hạn chế, chúng tôi sẽ sử dụng chiến lược thử nghiệm A / B của mình để tìm ra cách tốt nhất để thu hút sự chú ý từ các khách hàng tiềm năng.

Lưu lượng truy cập đủ điều kiện

Để đảm bảo rằng người dùng Internet thực sự quan tâm đến các đề nghị của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các từ khóa thích hợp nhất cho lĩnh vực hoạt động của bạn.

Đừng chờ đợi nữa vì ngày mai tất cả bắt đầu

★ ★ ★ ★ ★