Varför välja Docage för elektronisk signatur?
Webbyrå » Digitala nyheter » Varför välja Docage för elektronisk signatur?

Varför välja Docage för elektronisk signatur?

Docage är ett franskt företag som specialiserat sig på signering av elektroniska dokument. Det erbjuder en effektiv lösning för företag såväl som för privatpersoner för autentisering av deras dokument. Den erbjuder det bästa pris/funktionalitetsförhållandet på marknaden. Vill du veta mer om de verkliga skälen som kan leda till att du begär tjänster från detta företag? Läs!

En 100 % fransk lösning för dokumentsignering online

Docage är ett franskt företag som hjälper dig att signera dina elektroniska dokument. Detta är utan tvekan en av de första anledningarna till att du kan välja detta företag. Hon har en perfekt kunskap om den franska rättsliga ramen för sådana tjänster.

Genom att anförtro dina tjänster till detta företag är du garanterad kvalitetsarbete. Du kommer att få dina dokument undertecknade i enlighet med gällande standarder. Du gör också valet av närhet genom att dirigera dig till Docage. Den senare har även en eIDAS-tidsstämpel med bevisat juridiskt värde i hela Europa och USA. För en onlinesignatur som överensstämmer med de olika gällande lagstiftningarna är detta företag den bästa referensen i Frankrike. 

En bättre integrerad lösning på marknaden för att få dina dokument signerade 

Den franska onlinesignaturspecialisten ger sina kunder ett användarvänligt, modernt och intuitivt gränssnitt. Det gör det enklare att signera dokument från de olika media du använder. Hon gör processen väldigt enkel, men också väldigt snabb. Tack vare företaget behöver du bara din telefon för att signera.

Detta görs omedelbart utan att tillgripa något fysiskt utbyte. Du kan använda Docage-gränssnittet för att designa såväl formulär som dokument. De sålunda skapade elementen kopplas automatiskt till signaturens vägar. Designen av dessa komponenter görs med hjälp av specifika moduler.

De är kända som Docage Form och Docage Doc. Dessa är integrerade lösningar för att underlätta signering av dokument av alla slag. Företaget har en bra kundupplevelse som det ställer till dessa användares tjänst.

Ett bra alternativ med det bästa pris/funktionalitetsförhållandet på marknaden 

Du kan dra nytta av den elektroniska signaturlösning som erbjuds av Docage från 4,90 € exkl. moms/månad. Det är utan tvekan den mest ekonomiska onlinesignaturtjänsten i Frankrike, men också i hela Europa. Prissättningen som erbjuds av Docage är icke-bindande och utan transaktionsvolymbegränsningar.

Krediterna för det franska elektroniska signaturföretaget löper inte ut och endast validerade operationer faktureras. För att få en uppfattning om vilka besparingar du kan göra genom att använda Docages tjänster måste du använda dess simulator. Ange i den mängden dokument som ska undertecknas, antalet undertecknare och användare.

Din elektroniska signaturprenumeration med Docage låter dig dra nytta av ett antal ytterligare funktioner. Dessa är alternativ för automatisering genom mallar, långtidsarkivering och sammanslagning av formulärfält. Du kan också dra fördel av anpassade fält, arbetsböcker med flera objekt och obegränsad API-åtkomst.

★ ★ ★ ★ ★