Steg att följa för en onlineregistreringsförfrågan
Webbyrå » Digitala nyheter » Steg att följa för en onlineregistreringsförfrågan

Steg att följa för en onlineregistreringsförfrågan

Ett giltigt grått kort är ett viktigt dokument för att köra tyst i bilen. Du kommer att behöva det oavsett om det är för ett nytt fordon eller för en begagnad modell. Du måste följa vissa steg för att få detta dokument. Du kan sedan notera följande punkter för att validera din fil.

Du måste tillhandahålla de nödvändiga dokumenten för att få ett grått kort

Du måste till varje pris tillhandahålla följande dokument för att validera din registreringsförfrågan:

  • En korrekt ifylld registreringsbevisansökan,
  • En kopia av ditt körkort som sökande,
  • Adressbevis som vatten- och gasräkningar eller dina senaste skattemeddelanden,
  • Ett registreringsmandat,
  • Försäkringsbeviset för bilen som ska registreras.

Det bör noteras att dessa dokument är viktiga oavsett om det gäller en ny eller begagnad modell. Observera att andra papper också kan begäras beroende på situationen. Din fil kan till och med avvisas om vissa dokument saknas.

Kom till rätt plats

Glöm inte att en begäran om ett grått kort endast görs online. De fysiska diskarna i prefekturerna är inte längre tillgängliga. Du kan sedan ansluta direkt till den officiella webbplatsen för ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisée). Under inrikesministeriets överinseende kan denna byrå utfärda ditt gråkort under de bästa villkoren.

Å andra sidan har du också möjlighet att förlita dig på att en privat leverantör av onlinetjänster har din grått kort på internet. Se till att webbplatsen är auktoriserad av ministeriet. Du kommer alltid att få dokumentet på kort tid genom att välja denna typ av tjänst.

Stegen du måste följa

Du måste först öppna ett konto för att skicka din begäran om kriskort. Detta gäller oavsett om du går till ANTS-webbplatsen eller till en tjänsteleverantör. Du kan sedan följa de olika steg som kommer att krävas av dig. Ta dig tid att kontrollera att du har tillhandahållit alla dokument för att validera din begäran.

Du kommer också att behöva fylla i fälten i skattekalkylatorn om du vänder dig till en officiell tjänsteleverantör. Detta gör att kostnaden för operationen kan beräknas. Dessutom kommer din fil inte att tas om hand om du inte betalar det nödvändiga beloppet. Du kommer då att få ett e-postmeddelande för att bekräfta begäran, och sedan måste du tillhandahålla de handlingar som kommer att begäras.

Uppdatera om tiden det tar att få ditt gråkort

Det är fullt möjligt att få ett grått kort inom 7 arbetsdagar efter att du har skickat in din fil. Dokumentet skickas till dig i ett säkert kuvert. Allt du behöver göra är att slutföra formaliteterna korrekt för att dra nytta av sådan hastighet. Som sagt, denna varaktighet kan förlängas om din fil är ofullständig i början. Du måste då bekräfta mottagandet av handlingen genom underskrift med Posten.

Ett meddelande om passage kommer att lämnas av postkontorets ombud om du är frånvarande under hans passage till din adress. Du har därför 15 dagar på dig att hämta ut ditt gråkort på kontoret. Ditt papper kommer att returneras till ANTS om du överskrider denna återhämtningsperiod.

★ ★ ★ ★ ★