Presentation av webbplatsen

Webbadress: https://www.tremplin-numerique.org/

Ägare

Tremplin Numérique VAR
Sakala 7-2
Tallinn 10141
Estland
Moms: EE102218237

Tremplin Numérique är ett varumärke registrerat i Estland under nummer 14871684 och i Frankrike med INPI under nummer4928952.

Skapare : Tremplin Numérique
ansvarig publikation : Tremplin Numérique - kontakta (at)tremplin-numerique.org
webmaster : Tremplin Numérique - kontakta (at)tremplin-numerique.org
Hosting : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont -Ferrand
Krediter : Tremplin Numérique

Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds

Användning av webbplatsen https: // www.tremplin-numerique.org/ innebär fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kommer sannolikt att ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av Tremplin Numérique, som sedan försöker kommunicera till användare i förväg datum och tider för interventionen.

Sajten uppdateras regelbundet av Tremplin Numérique. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de gäller ändå för användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att notera dem.

Beskrivning av tillhandahållna tjänster

Webbplatsen https://www.tremplin-numerique.org/ syftar till att ge information om alla företagets aktiviteter samt webb-, högteknologi- och marknadsföringsnyheter.

Tremplin Numérique strävar efter att tillhandahålla information på webbplatsen som är så korrekt som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av sig själv eller av tredjepartspartners som förser den med denna information.

All information som anges på webbplatsen ges som en indikation och kommer sannolikt att utvecklas. Dessutom är informationen på webbplatsen inte uttömmande. De ges med förbehåll för ändringar som har gjorts sedan de lades online.

Avtalsbegränsningar för tekniska data

Sajten använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för skador i samband med användning av webbplatsen. Dessutom håller webbplatsens användare att få tillgång till webbplatsen med den senaste utrustningen, som inte innehåller virus och med en nyare webbläsare up-to-date

Immateriella rättigheter och förfalskningar

Tremplin Numérique äger immateriella rättigheter eller har rätten att använda alla element som finns tillgängliga på webbplatsen, inklusive text, bilder, grafik, logoer, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden, utom med föregående skriftligt tillstånd från Tremplin Numérique.

All obehörig användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas.

Ansvarsbegränsningar

Tremplin Numérique kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid åtkomst till webbplatsen https: // www.tremplin-numerique.org/, och härrör antingen från användningen av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller från uppkomsten av ett fel eller en inkompatibilitet.

Tremplin Numérique kan inte heller hållas ansvarig för indirekta skador (till exempel en marknadsförlust eller en chansförlust) i följd av användningen av webbplatsen.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. Tremplin Numérique förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publicerats i detta utrymme som skulle bryta mot gällande lagstiftning i Estland och Europa, särskilt bestämmelserna om dataskydd. Om tillämpligt, Tremplin Numérique förbehåller sig också rätten att ifrågasätta användarens civila och / eller straffrättsliga ansvar, särskilt i händelse av ett rasistiskt, kränkande, förtalande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografering ...).

Hypertextlänkar och cookies

Sajten https: // www.tremplin-numerique.org/ innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, skapade med tillåtelse av Tremplin Numérique. emellertid Tremplin Numérique har inte möjlighet att verifiera innehållet på de webbplatser som sålunda besökts och tar därför inget ansvar för detta faktum.

Om du surfar på webbplatsen kan det orsaka installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De sålunda erhållna uppgifterna är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen och är också avsedda att tillåta olika mått på närvaro.

Installationen vägran en cookie kan göra det omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Däremot kan användarna konfigurera sina datorer så här för att vägra cookies installation:

  • I Internet Explorer: Fliken verktyg (form piktogram övre högra kugge) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Tryck på Ok.
  • Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringsreglerna till: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.
  • Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet "Sekretess". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.
  • I Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet "Sekretess". På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.

Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion

Eventuell tvist i samband med användningen av webbplatsen https://www.tremplin-numerique.org/ lyder under estnisk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Tallinn.