Hur man centrerar text i en Microsoft Word-tabell
Webbyrå » Digitala nyheter » Hur man centrerar text i en Microsoft Word-tabell

Hur man centrerar text i en Microsoft Word-tabell

När du arbetar med tabeller i Word är formateringen av texten inuti lika viktig som resten av texten i ditt dokument. Om du vill ha ett enhetligt utseende visar vi dig hur du centrerar text i en tabell, antingen horisontellt eller vertikalt.

Centrera tabelltext horisontellt i Word

Det finns flera sätt att centrera din tabelltext horisontellt. Så du kan använda det som passar dig bäst.

I RELATION: Hur man justerar en tabell horisontellt i Microsoft Word

Välj tabelltexten du vill centrera. Om allt är text drar du markören över varje cell för att fånga allt. Annars markerar du texten inuti den specifika cellen som du vill centrera. Gör sedan något av följande.

Första metoden: Gå till fliken Hem och klicka på knappen Mitttext i avsnittet Stycke på menyfliksområdet.

Centrerat stycke

Andra metoden: Öppna fliken Layout och avsnittet Justering av menyfliksområdet. Välj "Align Top Center" för att hålla texten centrerad överst i cellen eller "Align Bottom Center" för att centrera texten längst ned i cellen.

Rikta in knapparna upptill mitten och nedre mitten

Centrera tabelltexten vertikalt i Word

Om centreringen du vill använda är vertikal har du flera sätt att göra det också.

I RELATION: Hur man centrerar text vertikalt på sidan i Microsoft Word

Välj texten du vill ha centrerad, oavsett om det är all text i tabellen eller text i en viss cell. Gör sedan något av följande.

Första metoden: Högerklicka och välj "Tabellegenskaper". Gå till fliken Celler och välj "Center" under Vertikal justering. Klicka på OK. »

Centrera i tabellegenskaper

Andra metoden: Öppna fliken Layout och avsnittet Justering av menyfliksområdet. Välj "centrera vänster" för att centrera texten vertikalt på cellens vänstra sida eller "centrera höger" för att placera den på höger sida av cellen.

Rikta in mitt vänster och mitt höger knappar

Centrera tabelltext horisontellt och vertikalt i Word

Kanske vill du att din text ska vara i mitten av cellen, både horisontellt och vertikalt.

Markera texten och gå till fliken Layout och avsnittet Justering av menyfliksområdet. Välj "Justera mitten".

Center Align-knapp

Din text kommer då att vara mitt i cellen.

Vertikalt och horisontellt centrerat orddiagram

Att centrera text i din Word-tabell är en enkel uppgift, oavsett om det är horisontellt, vertikalt eller båda. Tänk på dessa metoder när du vill ändra utseendet på tabelltext i ditt dokument.

★ ★ ★ ★ ★