En blandning av positionering och SEO görs ofta. Dessa två begrepp, även om de kompletterar varandra, betecknar två olika begrepp.

positionering

Placeringen av en webbplats är dess plats i sökresultaten när en användare anger ett nyckelord.

Till exempel, när en användare anger nyckelordet "semesteruthyrning", är positionen för interhome.fr den första positionen i Google.

Placeringen av en webbplats i sökresultaten är inte resultatet av en slump. Uppenbarligen arbetar motorerna från algoritmer som ger bättre positionering till de webbplatser som är mest i linje med internetanvändarens sökning. Men det finns också ett yrke för att låta en webbplats få en bättre positionering i resultaten: referens.

Förbättra sin positionering genom att optimera dess referenser.

SEO betyder två saker:

  • Att vara närvarande i motorindexet på samma sätt som du kan hitta en produkt bland alla referenser som distribueras i en stormarknad.
  • Bara det räcker inte att vara närvarande för att bli hittad av din publik, du måste vara i de första positionerna i sökresultaten: i spetsen för gondolen. Så i förlängningen kallar vi referens, optimering av naturlig referens som anger en uppsättning åtgärder som utförs för att optimera en webbplats och därmed förbättra dess positionering. Dessa åtgärder är avsedda att förbättra webbplatsens kvalitet, relevans och popularitet. Genom att förbättra dessa kriterier är webbplatsen mer i linje med internetanvändarens behov och motorernas förutsättningar, vilket gör att den kan få en bättre positionering.