Zbuloni profesionin emocionues të Devops
Ueb agjenci » Lajme dixhitale » Zbuloni profesionin emocionues të Devops

Zbuloni profesionin emocionues të Devops

Biznesi i DevOps po lulëzon dhe po bëhet një shtyllë thelbësore e suksesit të biznesit. Ky rol strategjik konsiston në zhvillimin dhe përmirësimin e proceseve të shpërndarjes së kodit, optimizimin e infrastrukturës së TI-së dhe lehtësimin e komunikimit ndërmjet ekipeve teknike. Në këtë artikull, ne ju përshkruajmë këtë profesion emocionues dhe aftësitë e nevojshme për të shkëlqyer si Devops.

Cili është profesioni i Devops?

Termi "Devops" është një kombinim i fjalëve "zhvillim" (Dev) dhe "operacione" (Ops). Prandaj, profesionisti i Devops punon në kryqëzimin e këtyre dy zonave, me misionin e përmirësimit të bashkëpunimit dhe efikasitetit të ekipit të zhvillimit dhe ekipit të operacioneve. Me fjalë të tjera, DevOps vepron si një urë lidhëse midis zhvilluesve dhe administratorëve të sistemit, për të krijuar faqet e internetit dhe aplikacionet cilësi të lartë, shpejt dhe me efikasitet.

Misionet kryesore të një Devops

Roli i një Devops mund të ndryshojë në varësi të kompanisë dhe projektit, por misione të caktuara janë shpesh të zakonshme për këtë profesion:

 • Automatizimi i proceseve: Devops zbaton mjete për të automatizuar detyrat e përsëritura, të tilla si vendosja e kodit ose menaxhimi i infrastrukturës. Kjo kursen kohë, përmirëson cilësinë dhe redukton gabimet njerëzore.
 • Përmirësim të vazhdueshëm : Devops vazhdimisht kërkon të optimizojë proceset e zhvillimit dhe funksionimit, duke zbatuar metoda të shkathëta ose duke adoptuar teknologji të reja.
 • Siguroni stabilitet dhe performancë: Devops duhet të sigurojë që aplikacionet dhe faqet e internetit të jenë gjithmonë të disponueshme, të aksesueshme shpejt dhe në gjendje të mbështesin një numër të madh përdoruesish të njëkohshëm. Ai e bën këtë duke monitoruar infrastrukturën, duke zbuluar problemet e mundshme dhe duke i korrigjuar ato përpara se të prekin përdoruesit përfundimtarë.
 • Inkurajoni bashkëpunimin: Duke punuar me ekipet teknike, misioni i Devops është të lehtësojë komunikimin midis zhvilluesve dhe administratorëve të sistemit, në mënyrë që të zgjidhen problemet shpejt dhe me efikasitet.

Aftësitë e nevojshme për të qenë një DevOps i mirë

Për të shkëlqyer në profesionin e Devops, disa aftësi janë thelbësore:

Aftësitë teknike

 • Aftësi në gjuhët e programimit: Një DevOps i mirë duhet të dijë disa gjuhë programimi, si Python, Ruby ose Go. Kjo do t'i lejojë atij të kuptojë dhe të ndërhyjë në kodin e zhvilluar nga ekipi i zhvillimit.
 • Njohuri për mjetet e automatizimit: Devops duhet të zotërojë mjete të tilla si Ansible, Chef ose Puppet, të cilat automatizojnë proceset dhe menaxhojnë infrastrukturën.
 • Përvoja me mjediset cloud: Mjediset e resë kompjuterike, të tilla si Shërbimet Ueb Amazon (AWS) ose Platforma e resë kompjuterike të Google (GCP), përdoren gjithnjë e më shumë për të pritur aplikacione dhe faqe interneti. Prandaj, Devops duhet të jetë i kënaqur me këto teknologji.
 • Njohuri të sistemeve operative: Një DevOps i mirë duhet të njohë sistemet e ndryshme operative, si Linux, Windows ose macOS, në mënyrë që të jetë në gjendje të ndërhyjë në serverët dhe stacionet e punës të zhvilluesve.

Aftësitë njerëzore

 • Mirësjellja dhe empatia: Devops duhet të dinë të dëgjojnë nevojat dhe shqetësimet e anëtarëve të tjerë të ekipit, në mënyrë që të propozojnë zgjidhjet e duhura dhe të zgjidhin problemet shpejt.
 • Aftësia për të punuar në ekip: Puna e Devops përfshin bashkëpunimin me njerëz të ndryshëm me aftësi të ndryshme. Prandaj është thelbësore të dini se si të punoni në një ekip dhe të krijoni marrëdhënie besimi me kolegët.
 • Kreativiteti dhe fryma e inovacionit: Për të optimizuar proceset dhe për të adoptuar teknologji të reja, DevOps duhet të jetë krijues dhe inovativ.
 • Komunikim i mirë: Devops duhet të jenë në gjendje të komunikojnë qartë dhe efektivisht, si me shkrim ashtu edhe me gojë, për të ndarë njohuritë e tyre dhe për të shpjeguar zgjidhjet teknike që ofrojnë.

Trajnim për t'u bërë Devops

Nuk ka asnjë kurs specifik për t'u bërë Devops, por disa rrugë mund të çojnë në këtë punë:

 • Studimet pasuniversitare në shkenca kompjuterike: Një diplomë në shkencat kompjuterike, të tilla si një bachelor ose master, mund të jetë një pikënisje e mirë për t'u bërë DevOps. A zhvillon stërvitjen ofron aftësi solide në programim, sisteme operative dhe rrjete.
 • Eksperiencë profesionale : Shumë profesionistë dixhitalë i drejtohen DevOps pasi fitojnë përvojë në zhvillimin e softuerit ose administrimin e sistemit. Kjo përvojë i lejon ata të kuptojnë më mirë çështjet dhe kufizimet që lidhen me të dyja fushat, dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre në automatizimin dhe optimizimin e proceseve.
 • Trajnim i specializuar: Disa kompani si Enix ofrojnë trajnime të dedikuara për biznesin DevOps, i cili mbulon veçanërisht mjetet e automatizimit, metodat e shkathëta dhe menaxhimin e projekteve të IT.
 • Vetë-trajnimi: Ka shumë burime në internet për të mësuar aftësitë e nevojshme për t'u bërë vetë DevOps. Tutorialet, kurset online ose librat mund të jenë një mënyrë e mirë për të marrë njohuritë e nevojshme.

Biznesi Devops në disa shifra

Sipas studimeve dhe anketave të kryera në këtë sektor, biznesi Devops ofron perspektiva të mëdha:

 • Shkalla e lartë e punësimit: Për shkak të kërkesës në rritje nga kompanitë për këtë profil, profesioni Devops përfiton nga një shkallë e lartë punësimi. Profesionistët e fushës përgjithësisht rekrutohen me kontrata të përhershme, me një shpërblim tërheqës.
 • Një evolucion i shpejtë: Falë aftësive të tyre të ndryshme dhe rolit të tyre strategjik, Devops mund të evoluojë shpejt brenda kompanisë, drejt pozicioneve të përgjegjësisë ose funksioneve më të specializuara.
 • Mundësi në sektorë të ndryshëm: Biznesi Devops është i pranishëm në të gjithë sektorët e aktivitetit, nga bizneset fillestare tek kompanitë e mëdha, duke përfshirë agjencitë e internetit dhe organet publike. Kjo ofron një gamë të gjerë mundësish profesionale.

Me pak fjalë, puna e Devops është një zgjedhje karriere emocionuese dhe premtuese, e cila ju lejon të merrni pjesë aktive në suksesin e projekteve të IT dhe të kontribuoni në performancën e përgjithshme të kompanisë. Pra, nëse ju pëlqen të përballeni me sfidat teknike dhe të punoni në një ekip, mos hezitoni më: puna e DevOps është krijuar për ju!

★ ★ ★ ★ ★