Rëndësia e analizimit të vlerësimeve të klientëve në internet
Ueb agjenci » Lajme dixhitale » Rëndësia e analizimit të vlerësimeve të klientëve në internet

Rëndësia e analizimit të vlerësimeve të klientëve në internet

Përdorimi në rritje i internetit si kanali kryesor i komunikimit tani i mundëson klientëve të ndryshëm të ndajnë mendimet e tyre për çdo markë ose shërbim. Miratimi i një strategjie dëgjimi aktiv me një analizë të thellë të opinioneve të klientëve tuaj është e pamohueshme për reputacionin e kompanisë suaj. Kjo është ajo që do t'ju lejojë të matni dhe përmirësoni më mirë përkushtimin dhe besnikërinë e klientëve tuaj.

Trajtimi i komenteve të klientëve në internet

Analizimi i të gjitha komenteve të klientëve ndihmon për të kuptuar më mirë se çfarë mendojnë konsumatorët për markën, produktet ose shërbimet tuaja. Tregtarët përpunojnë reagimet për të mbledhur njohuri të vlefshme se si një klient e percepton përvojën e tyre me një shitës me pakicë. Për ta bërë këtë, së pari duhet të përcaktoni nëse shumica e këtyre opinioneve janë mjaft negative apo pozitive. Nga ana tjetër, është e rëndësishme të analizoni imazhin dhe reputacionin e kompanisë suaj gjatë një situate krize në internet. Kështu, ju do të jeni në gjendje të përshtatni strategji të reja komunikimi për t'iu përgjigjur shqetësimeve të ngritura nga klientët.

Identifikoni njoftimet më të rëndësishme

Përvoja e përdoruesit dhe ndërveprimet me markën ose kompaninë tuaj janë aspekte që konsumatorët i ruajnë më shpesh. Në veçanti, kur është një përvojë jashtëzakonisht pozitive ose negative. Prandaj, përpiquni të identifikoni vlerësimet më të rëndësishme për të mbledhur informacionin kryesor, i cili ju lejon të përmirësoni përvojën e klientit dhe të forconi besnikërinë e tyre.

Shihni se si t'u përgjigjeni komenteve të klientëve nga konkurrentët tuaj

Informacioni nga përgjigjet e konkurrentëve tuaj ndaj rishikimeve të klientëve mund të përdoret gjithashtu për të kryer analizën e standardeve të industrisë. Njohja e pozicionimit dhe performancës suaj në lidhje me këta konkurrentë do t'ju lejojë të përsosni në mënyrë më efektive strategjitë e biznesit tuaj. Prandaj, ju mund të krahasoni pjesën tuaj të tregut, si dhe performancën e produkteve tuaja, me ato të konkurrentëve tuaj. Nëpërmjet kësaj, ju gjithashtu keni mundësinë të krahasoni nivelin e kënaqësisë dhe pakënaqësisë që lidhet me markën tuaj në krahasim me atë të lidhur me konkurrentët tuaj.

Zbatimi i veprimeve për t'iu përgjigjur kërkesave të klientëve

Vendosja e veprimeve konkrete për t'iu përgjigjur objektivisht opinioneve të klientëve është thelbësore në një strategji tregtare. Mos harroni të nënvizoni pikat kryesore për përmirësim dhe të identifikoni shkaqet e pakënaqësisë së klientit. Shërbimi juaj ndaj klientit duhet të jetë i përgjegjshëm për t'iu përgjigjur në mënyrën më të përshtatshme çdo kërkese. Edhe nëse zhvillimi i produkteve të reja është prioriteti juaj, të dini se si të analizoni vlerësimet e konsumatorëve në internet është me rëndësi të madhe. Përveç kësaj, ai u jep ekipeve tuaja R&D mundësinë për të zhvilluar produkte që plotësojnë pritjet dhe nevojat e klientëve.

Analiza e aksioneve me tregues të KPI

Është e qartë se analizimi i vlerësimeve të klientëve u mundëson tregtarëve të krijojnë përmbajtje që jo vetëm që ndryshon nga konkurrentët e tij, por është gjithashtu e përshtatur për nevojat dhe shqetësimet e audiencës së tyre të synuar. Një analizë e tillë përgjithësisht bazohet në tregues të mirëpërcaktuar KPI, si p.sh.

  • NPS (Net Promoter): përdoret për të vlerësuar shkallën e besnikërisë dhe kënaqësisë së klientit.
  • CES (Customer Fort Score): studion intensitetin e përpjekjes së klientit kur ai kontakton kompaninë tuaj.
  • CSAT (Kënaqësia e klientit): ju lejon të analizoni anketën e kënaqësisë pas një kthimi të klientit.

★ ★ ★ ★ ★