Instaloni XCache në Windows

Instaloni XCache në Windows

Kohët e fundit, më duhej të konfiguroja XCache në Windows, dhe ajo...

Ansible: Përmbledhje dhe Përdorimi

Ansible: Përmbledhje dhe Përdorimi

Çfarë është Ansible? Si ta përdorim atë? Cilët konkurrentë? Një truk i vogël për të synuar një…

Instaloni PHP/Symfony2 nën IIS

Instaloni PHP/Symfony2 nën IIS

Sot, unë ju propozoj një metodë që ju lejon të ekzekutoni PHP në platformën IIS. Në…