Linux: Dërgimi i emailit në rast të hyrjes në Root