9 nga 10 përdorues të internetit konsultohen vetëm me faqen e parë
Ueb agjenci » Lajme dixhitale » Google: 9 nga 10 përdorues të internetit qëndrojnë në faqen e parë

Google: 9 nga 10 përdorues të internetit qëndrojnë në faqen e parë

91,5% e përdoruesve të internetit konsultohen vetëm me faqen e parë të rezultateve të Google. Kjo është ajo që del nga analiza e firmës kërkimore amerikane Chitika.

Kur kërkojnë në Google, përdoruesit e internetit ndalen në faqen e parë të rezultateve, për shumicën dërrmuese të tyre. Në total, faqja e parë kap 91,5% të trafikut ndërsa faqja e dytë mbledh vetëm 4,8% dhe 3e vetëm 1,1%. Ky studim i ri nga firma kërkimore amerikane Chitika (qershor 2013) karakterizon sjelljen e amerikanëve dhe kanadezëve, historikisht të ngjashëm me atë të francezëve.

Në secilën prej këtyre faqeve të rezultateve, pozicioni # 1 i faqeve të renditura merr normën më të mirë të klikimeve. Në faqen e parë, ky pozicion arrin 32,5% të klikimeve. Në studimin e saj të mëparshëm në 2010, Chitika gjeti rezultate mjaft të krahasueshme. Firma kërkimore beson se këto norma klikimesh nuk duhet të ndryshojnë ndjeshëm në të ardhmen.

★ ★ ★ ★ ★