PHP: Problem me kodimin
Ueb agjenci » Lajme dixhitale » PHP: Problem me kodimin

PHP: Problem me kodimin

Nuk është e pazakontë të hasësh gabime që lidhen me kodimin. Kodimi, një kënaqësi e vërtetë që të gjithë përpiqemi ta kapërcejmë duke harmonizuar llojin e skedarëve tanë në UTF-8. Nëse sot zgjidhja e problemeve të kodimit mund të bëhet me një ose dy klikime, ky problem ndonjëherë mund të jetë më i pabindur.

Një kodim për t'i sunduar të gjithë!

Kohët e fundit u përballa (përsëri…) me një problem kodimi. Më duhej të zhvilloja një sistem për të nxjerrë të dhëna nga një .xls ose .xlsx në PHP. Natyrisht, Microsoft preferon të përdorë sistemin e tij të kodimit në vend të UTF-8.
Unë ju ofroj këtë thirrje e cila do t'ju lejojë të ktheni çdo varg, të koduar në çdo ISO, në formatin e zgjedhjes suaj, në këtë rast UTF-8. Thirrja zbulon kodimin dhe e konverton atë në një funksion.

1
mb_convert_encoding($string, "UTF-8", mb_detect_encoding ($string));

Për të pasur akses në këto funksione PHP, ju vetëm duhet të siguroheni që zgjerimi php_mbstring është aktivizuar në php.ini tuaj. Kjo shtesë ofrohet në PHP në mënyrë origjinale e cila do t'ju kursejë një shkarkim.

★ ★ ★ ★ ★