Spletna agencija » Digitalne novice » Kakšna je dostopnost spletnega mesta?

Kakšna je dostopnost spletnega mesta?

Temelj spletnega mesta je omogočiti dostop do informacij uporabnikom interneta, bodisi besedilnih, grafičnih ali večpredstavnostnih.

Da bi vsakemu uporabniku zagotovili dober dostop do informacij, je W3C (svetovni spletni konzorcij) določil tako imenovana pravila o dostopnosti: WCAG (Smernice za dostopnost spletnih vsebin).

Spletno mesto naj bi bilo dostopno, kadar je po njegovi vsebini mogoče iskati (in odvisno od primera, spreminjati) in njegove storitve lahko uporabljajo vsi posamezniki, ne glede na njihov material, jezik, kulturo, telesne ali duševne sposobnosti v skladu z definicijo, ki jo je navedel Tim Berner-Lee, direktor W3C in izumitelj svetovnega spleta.

Dostopnost spletnega mesta se meri z uporabo določenega števila ergonomskih pravil, razporejenih na več ravneh. WAI (Initiative Web Accessibility Initiative), katerega poslanstvo je ponuditi tehnične rešitve za dostop do spleta invalidnim osebam, objavlja priporočila v zvezi s temi pravili: WCAG (Smernice za dostop do spletnih vsebin). Skladnost s temi priporočili določa stopnje dostopnosti spletnega mesta (opredeljene so 3 stopnje): A (najbolj ohlapno), AA in AAA (najstrožje).

★ ★ ★ ★ ★