Elektronski podpis in žig: kaj morate vedeti, preden začnete
Spletna agencija » Digitalne novice » Elektronski podpis in žig: kaj morate vedeti, preden začnete

Elektronski podpis in žig: kaj morate vedeti, preden začnete

Trenutno se komercialne in strokovne izmenjave vedno bolj izvajajo prek sodobnih komunikacijskih sredstev. Fizične izmenjave so vse redkejše. Razprave in pogajanja potekajo prek videokonference. In ko je čas za sklenitev posla, se dokumenti napišejo in delijo v elektronski obliki, nato pa jih digitalno podpišejo in žigosajo. Tako sta digitalni podpis in žig, čeprav ju šele testirajo v nekaterih organizacijah, že del sredstev avtentikacije prihodnosti.

Nov kontekst

COVID-19 in zaprtje sta prispevala k razvoju novega načina življenja, izmenjave in poslovanja. Fizični stiki postajajo vse redkejši, komunikacija na daljavo pa standard. Tako zelo, da dejstvo, da velik del zaposlenih dela na daljavo, za podjetje niti ni več ovira. Ravno nasprotno, podjetja si upajo zaposliti ljudi, ki živijo na tisoče kilometrov. Digitalne pogodbe in sporazumi postajajo priljubljeni in kot je bilo pričakovano, se podpisi izvajajo na spletu.

Da bi nadomestili tradicionalni papirni medij, so komercialni in upravni dokumenti digitalni. Tako je bilo treba zamenjati in ustvariti tudi elektronske različice lastnoročnega podpisa in tradicionalne blazinice s črnilom (za več informacij obiščite Ta stran blazinica za črnilo). Konkretno sta podpis in digitalni žig orodji, ki ju ponujajo določeni ponudniki storitev in zagotavljajo verodostojnost dokumentov, podpisov in žigov, konkretno pa podjetje podpiše pogodbo za spletni podpis in žig podjetja. Vsakič, ko je uporaba teh orodij nujna, uporabnik sestavi dokument neposredno na strani ponudnika storitev in povabi različne podpisnike, da se tam tudi povežejo. Digitalna različica dokumenta, podpisana in žigosana, se nato pošlje vsem zainteresiranim stranem, z navedbo potrdila o pristnosti s strani ponudnika storitev in zakonskih določb v primeru spora.

Ali imajo žigi in digitalni podpisi pravno vrednost?

Konvencija eIDAS oziroma evropski predpisi o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije določajo osnove sistema v Evropi. In v Franciji je zakon št. 2000-230 tisti, ki ureja pravno vrednost podpisa.

Ta zakon natančno določa, katera merila se upoštevajo, da se digitalni podpis in žig štejeta za skladna. Zlasti potrjuje nedeljivost teh dveh elementov. Samo žig na primer ni veljaven, če ga ne spremlja elektronski podpis, ki je edini element, ki ima resnično pravno vrednost. Tako kot pri tradicionalnih dokumentih in žigih mora biti za potrditev dokumenta prisotnih več informacij.

 Poleg tega mora ponudnik storitev, ki ponuja storitev, izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja eIDAS, da je dokument veljaven. Zlasti mora pridobiti potrebna pooblastila zadevnih organizacij, odvisno od države izvora. Upoštevajte, da lahko podjetje prosto uporablja katerega koli ponudnika storitev po lastni izbiri, tudi ponudnike storitev iz drugih držav, vendar znotraj Unije.

Enostavni, napredni in kvalificirani elektronski podpisi

Predvsem pa enostavno elektronsko podpisovanje ni predmet nobenih realnih omejitev in ni regulirano. V resnici je preprost elektronski podpis vsaka druga oblika elektronskega podpisa, ki ni ne napreden ne kvalificiran. Ta dva izraza bomo bolje razložili v naslednjih nekaj odstavkih. Denimo, da oseba natisne dokument, ga podpiše, nanj odtisne žig in ga nato skenira. Nato ga pošlje nazaj v obliki elektronske datoteke. Takrat govorimo o preprostem elektronskem podpisu, katerega stopnja varnosti ni visoka.

Napredni elektronski podpis pa je urejen s predpisi eIDAS. Izpolnjevati mora določene pogoje, kot je na dvoumna povezava s svojim podpisnikom, pa tudi z gradivom, ki ga je slednji uporabil, nato pa omogočiti takojšnjo identifikacijo podpisnika. Ponudnik storitev mora tudi overiti dokument in zagotoviti, da ga ni mogoče spreminjati. Napreden elektronski podpis zahteva tudi obsežnejše preverjanje identitete podpisnika. Različna dejanja, ki potrjujejo soglasje slednjega ob podpisu dokumenta, kot so na primer potrditvena polja, prav tako krepijo njegovo avtentikacijo.

Kvalificirani elektronski podpis je povezan s še višjo stopnjo varnosti. Za podpisnika zahteva uporabo še naprednejših tehnik preverjanja identitete. Morda bo potrebna fizična prisotnost slednjega ali drugo enakovredno sredstvo. Podpis mora biti tudi potrjen z naprednimi orodji, kot so na primer povezovalni ključi ali pametne kartice.

★ ★ ★ ★ ★