E-povesť

Viete, čo sa o vás hovorí na internete?

Či už ide o poskytovanie služieb alebo predaj produktov, vaši zákazníci budú veľmi často navštevovať a kontrolovať, čo sa o vás hovorí, vaše ďalšie názory zákazníkov, články o vás, skrátka vašu online povesť.

Tremplin Numérique sa zaväzuje zlepšiť prvú stránku vyhľadávania Google o vás, aby o vás mali vaši partneri alebo zákazníci čo najlepší obraz.

E-reputácia: sledovanie a kontrola vašej reputácie na internete

Vzostup internetu, sociálnych sietí, blogov, fór... znamená výmenu veľkého množstva informácií o osobe, spoločnosti alebo produkte. Problém je v tom, že keď ľudia hovoria o vás alebo o produkte, ktorý predávate, nie je to vždy lichotivé. Tu sú naše riešenia, ako zistiť, čo sa o vás hovorí na webe a ako sa starať o svoju elektronickú povesť.

E-povesť: definícia

E-reputácia je vaša povesť na internete, obraz, ktorý o vás ľudia majú na webe. Všetky informácie, ktoré komunikujete alebo ktoré sa o vás každý deň komunikujú na internete, vidia tisíce ľudí. Používatelia internetu si prostredníctvom všetkých informácií o vás vytvárajú obraz. Vaša E-povesť je teda veľmi dôležitým údajom, ktorý je potrebné monitorovať a udržiavať.

Elektronická povesť: ako ju sledovať

Vzhľadom na dôležitosť E-reputácie je nevyhnutné ju monitorovať. Po prvé, monitorovacie nástroje ako Google Alerts alebo Samepoint vám umožňujú sledovať vašu reputáciu na internete. Pre pokročilejšie potreby sa používajú ďalšie veľmi výkonné nástroje na kontrolu nepravdivých informácií alebo negatívnych informácií, ktoré poškodzujú vašu reputáciu na internete. V skutočnosti existuje monitorovací softvér, ktorý monitoruje všetko, čo sa o vás hovorí, a to analýzou všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú.

E-povesť: ako ju ovládať

Centralizujte, čo sa o vás hovorí, aby ste mali kontrolu nad svojou elektronickou povesťou

Prvým krokom pri kontrole vašej elektronickej povesti je pokúsiť sa centralizovať to, čo sa hovorí za vás. Na tento účel je dobré vytvoriť si účty na sociálne siete (Twitter, Facebook…) a/alebo fórum. Má to dvojitú výhodu:

  • Tieto médiá budú interne používané na rozprávanie o vašej spoločnosti, vašich produktoch... diskurze pod kontrolou.
  • Prvým reflexom nespokojných ľudí bude dať vám vedieť na týchto stránkach. Môžete na ne teda priamo reagovať a premeniť nespokojnosť na spokojnosť: sociálne siete a/alebo vaše fórum sa stanú vašim centrom vzťahov so zákazníkmi.

Ak to, čo sa o vás hovorí, neprechádza cez vaše stránky, na kontrolu vašej internetovej reputácie sa používajú iné techniky, ako je utopenie a drhnutie.

Upratovanie

Keď zistíme, že existujú informácie, ktoré nezodpovedajú realite, musíme sa ich pokúsiť upraviť, nahradiť presnými údajmi.

Čistenie spočíva v trvalom odstránení stránok obsahujúcich nepravdivé informácie. Zistilo sa, že väčšina informácií, ktoré kolujú o osobnosti alebo značke, sú informácie nachádzajúce sa na blogoch a fórach. Ak zaznamenáme hanlivé informácie, je možné požiadať o uzavretie lístka, ktorý sa vás týka. Stránky tak môžete rýchlo vymazať a už nebudú dostupné na nete.

Utopenie

Ak nie je možné zabezpečiť vymazanie týchto informácií, treba ich zneviditeľniť: to je úloha utopenia.

Utopenie je technika, ktorá spočíva v odsúvaní informácií považovaných za negatívne do pozadia. Aby ste to dosiahli, musíte vytvoriť mnoho ďalších obsahov, v ktorých nájdeme vaše meno, meno vašej spoločnosti alebo produktu, ktorého sa spor týka. Tento obsah musí byť optimalizovaný prirodzené referencovanie aby ste sa dostali nad škodlivé informácie vo výsledkoch vyhľadávačov. Keď teda používateľ internetu vyhľadá názov vašej spoločnosti alebo produktu, nájde tieto informácie vytvorené a teda pod kontrolou a nie hanlivé informácie, ktoré škodia vášmu imidžu.

Nečakajte, pretože zajtra to všetko začne