E-povesť

Viete, čo sa o vás hovorí na internete?

Či už ide o poskytovanie služieb alebo predaj produktov, vaši zákazníci budú veľmi často navštevovať a kontrolovať, čo sa o vás hovorí, vaše ďalšie názory zákazníkov, články o vás, skrátka vašu online povesť.

Tremplin Numérique sa zaväzuje zlepšiť prvú stránku vyhľadávania Google o vás, aby o vás mali vaši partneri alebo zákazníci čo najlepší obraz.

Nečakajte, pretože zajtra to všetko začne