Webová agentúra » Digitálne správy » Odkazovanie: čo je autorita domény?

Odkazovanie: čo je autorita domény?

Autorita domény (DA) je účinný spôsob, ako určiť kvalitu vašich webových stránok. Čím vyššia je vaša autorita vo vašom odbore, tým väčšie sú vaše šance na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávacích nástrojov na popredných miestach. Uvedomte si, že používajú vaše oprávnenie na doménu, aby zaručili kvalitu obsahu, ktorý poskytujete používateľovi internetu na konkrétny predmet. Ak ste schopní prezentovať dobrý obsah, určite máte dobré oprávnenie na doménu. Optimalizujete tak poradie svojich stránok.

Definícia autority domény

Pre začiatočníkov v oblasti SEO je dôležité objasniť, že autorita domény je indikátor vytvorený webom Moz, špecializujúcim sa na SEO odkazovanie. Cieľom jeuveďte oprávnenie stránok v doméne, ale tiež určiť jeho schopnosť dobre sa umiestniť vo výsledkoch vyhľadávačov.

Vďaka DA je možnéposúdiť pravdepodobnosť zaradenia webového servera na stránkach s výsledkami vyhľadávača. Skóre je od 1 do 100. Vyššie skóre znamená väčšie umiestnenie v hornej časti stránky. Toto skóre je možné použiť aj na porovnanie niekoľkých webových stránok alebo na sledovanie poradia toho istého webu v priebehu času. Na tento účel je možné získať oprávnenie na doménu akejkoľvek webovej stránky prostredníctvom rozšírenia „MozBar“ na serveri Google Chrome. Rozšírenie Moz „Link Explorer“ a niekoľko ďalších softvérov tiež používa DA na analýzu.

Napriek tomu, že dnes sú už k dispozícii rôzne nástroje na výpočet AD, posúdenie výsledkov a vedieť, čo s nimi robiť, zostáva vecou odborníkov. Skutočne je najlepší spôsob, ako vytvoriť súbor a SEO stratégia zostáva využívaním špecializovanej agentúry. Nájdete napr na webovej stránke agentúry Osmova rôzne príklady služieb, ktoré zlepšia vašu viditeľnosť na internete.

doménová autorita digitálna agentúra SEO

Ako sa počíta autorita domény?

Výpočet autority domény vo všeobecnosti vykonáva spoločnosť Moz.com, aj keď existujú aj iné stránky, ktoré tieto analýzy začínajú ponúkať. Pri hodnotení AD je zohľadnených mnoho parametrov. Kritériá sú rôzne a vo väčšine prípadov nie sú oznámené. Týkajú sa však predovšetkým:

 • celkový počet stránok, ktoré presmerovávajú na názov domény alebo spätné odkazy,
 • dôveryhodnosť stránok odkazujúcich na názov domény,
 • vek doménového mena,
 • počet stránok na webe.

Oprávnenie domény je prepojené so stránkou oprávnenia. Ten meria okrem iného dôveryhodnosť webovej stránky.

Prečo je autorita domény v SEO dôležitá?

Predtým spoločnosť Google namiesto poradia stránok iba hodnotila webové stránky. Experti na SEO sa potom riadili hodnotením PageRank, ktoré poskytol (algoritmus, ktorý meral popularitu stránok). V dnešnej dobe Google okrem vašich odkazujúcich domén posudzuje aj celkovú povesť vášho webu. Zohľadňuje teda nielen vašu spoľahlivosť, ale aj obsah príslušnej stránky. Na tento účel bude v prípade veľmi konkurenčných požiadaviek potrebný značný DA posuňte svoju stránku v rebríčku vyššie. Vďaka tomu budete mať väčšiu šancu pristáť na prvej stránke vyhľadávača.

Vedzte, že iba z 50 bodov sa človek domnieva, že autorita domény domény je silná. Upozorňujeme, že stupnica od 0 do 100 je logaritmická. Za týmto účelom je pre web jednoduchšie získať 10 bodov medzi 20 a 30 ako medzi 60 a 70. Kedy a kedy váš web získa na sile, bude získavanie ďalších bodov stále komplexnejšie.

Ako zlepšiť autoritu vašej domény?

V ideálnom prípade je vhodné použiť digitálna agentúra na zlepšenie autority svojej domény ako súčasť stratégie SEO. Ak však máte nejaké technické znalosti, vedzte, že niektoré kroky tohto projektu môžete vykonať sami.

Služby ponúkané agentúrami

Oprávnenie domény sa evidentne používa hlavne na porovnávanie stránok. Uvedomte si, že niektorí poradcovia tiež používajú AD ako kľúčový indikátor pre svojich klientov. Autorita domény potom predstavuje prostriedok na meranie známosti spoločnosti na internete. Na tento účel vám pomôžu agentúry špecializujúce sa na SEO uľahčiť potrebné kroky vo vašom projekte.

Služby SEO na webe ponúkajú predovšetkým kompletné vytvorenie vášho webu tak, aby prispieval k vysokému DA. Profesionáli agentúr majú skutočne širokú a technickú predstavu o obchodoch na webe a webovom marketingu ako celku. Zodpovedajú za vývoj webových aplikácií, ktoré vám pomôžu s vašim SEO a podporia vás vo vašom procese pomocou dobrých rád. Na jednej strane sa starajú o analýzu štruktúry webu a jeho obsahu. Na druhej strane sa starajúoptimalizovať kód štruktúry webu ako aj off-page faktory. To všetko pomáha zlepšiť vašu AD. Preto neváhajte a získajte informácie od agentúry, aby ste sa dozvedeli viac o krokoch, ktoré je potrebné prijať vo vašej stratégii.

Kroky, ktoré môžete urobiť sami

Tu je sedem krokov vylepšite svoje oprávnenie na doménu čo môžete urobiť sami:

 • vylepšite svoje off-page SEO,
 • optimalizujte svoje SEO na stránke,
 • pracujte na svojich technických referenciách,
 • prispôsobte svoj web mobilným zariadeniam,
 • zvýšte rýchlosť svojej stránky,
 • zvýšiť svoje sociálne signály,
 • buď trpezlivý.

Autorita domény vám pomôže predovšetkým zlepšiť vaše referencie. Keď optimalizujete svoje skóre DA, postupne uvidíte vplyv svojej práce na svoj web.

Un vysoké skóre AD ukazuje, že ste vo svojej stratégii SEO na dobrej ceste. To však neznamená, že získate lepšie umiestnenie alebo lepšiu návštevnosť. Nízke skóre autority domény tiež neznamená, že sa vaše webové stránky nebudú na stránkach Google dobre umiestňovať. DA je len predpoveď. Takže určite vytvorte webovú stránku, ktorá spĺňa smernice SEO vyhľadávače. Uvidíte, že postupom času získate solídne polohovanie.

★ ★ ★ ★ ★