Nové trendy v content marketingu
Webová agentúra » Digitálne správy » Nové trendy v content marketingu

Nové trendy v content marketingu

Nie je to nič nové: svet marketingu sa mení zo dňa na deň. Nové nástroje, nové technológie sa objavujú jedna za druhou, ako aj nové teórie, ktoré nastavujú latku vyššie ako kedykoľvek predtým, pokiaľ ide o očakávania a výzvy. Jedna vec je istá: obsahový marketing (alebo obsahový marketing vo francúzštine) tu zostane. Pokračuje získavanie pôdy, pretože prístupy a skúsenosti dozrievajú.

Ak nás zaujíma budúcnosť obsahového marketingu počas nasledujúcich 12 mesiacov, tu sú určite trendy, ktoré treba sledovať.

Tento článok odpovedá na nasledujúce otázky:

  • Čo očakávať od content marketingu v roku 2019?
  • Aké sú trendy obsahového marketingu?
  • Aké miesto bude mať content marketing v obchodnej stratégii?

Content marketing už nie je projektom, ktorý sa má vykonávať „paralelne“

Content marketing, ako je dnes známy, je stále relatívne novou praxou. Pred niekoľkými rokmi marketingoví pracovníci považovali marketing obsahu za samostatný nástroj, úlohu, ktorá sa objavila popri hlavnom projekte. Dnes, s väčším spätným pohľadom na výsledky vychádzajúce zo stratégií obsahového marketingu, sa tieto stratégie stávajú nevyhnutnými v akejkoľvek forme digitálnej stratégie.

Obsahový marketing totiž otvára cestu k obojstrannému dialógu medzi spoločnosťou a jej cieľovým publikom. Obsahový marketing ako taký prevzal iné formy komunikácie, prezentuje sa ako nástroj na získanie dôvery potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, budovanie značky, generovanie návštevnosti stránky, privádzanie kvalifikovaných a ďalších zákazníkov. Značky, ktoré pochopili dôležitosť obsahu, sa chystajú žať plody svojej práce... A vy?

Nevyhnutný je strategický prístup

Obsahový marketing už nie je univerzálnym riešením ako pred niekoľkými rokmi. Sila obsahu v službách spoločností prináša konkrétne výsledky, aj keď nespĺňa všetky stanovené ciele. Aby bol obsahový marketing úspešný, vyžaduje si dobre premyslenú stratégiu na dosiahnutie maximálnej návratnosti.

Mali by ste vedieť, že neexistuje jediná obsahová stratégia, ktorá by sa dala prispôsobiť skupine spoločností. Každá stránka, každá značka, každá oblasť činnosti zodpovedá personalizovanej obsahovej stratégii, ktorá spĺňa ciele výsledkov. Vzhľadom na overené výsledky generované content marketingom je súčasným trendom využívať túto formu marketingu na zvýšenie počtu predajov. V tejto oblasti hrá obsah zásadnú úlohu pri získavaní nových zákazníkov a konverzii potenciálnych zákazníkov.

Dobre preskúmaná stratégia začína hodnotením, aby sa určil primárny cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, a to navrhnutie efektívnej obsahovej stratégie. Tremplin Numérique podporuje vás v rozvoji vášho obsahová stratégia. Či už máte stránku alebo ste v procese vytvárania webovej stránky, kontaktujte nás ešte dnes, aby sme prediskutovali váš projekt.

Merateľné výsledky

Obsahový marketing, ktorý slúži marketingovým profesionálom pri predaji produktov a služieb, ako je HR na prilákanie špičkových talentov, otvára dvere neobmedzeným možnostiam.

Výsledky sa merajú podľa toho, ako dobre spoločnosti umožňujú svojim zákazníkom vyťažiť z ich produktov a služieb maximum. V čase, keď je personalizácia nevyhnutná na odlíšenie sa od konkurencie, obsahový marketing nie je len nástrojom predaja, ale aj prístupom k potešeniu zákazníkov a budovaniu pevnejších vzťahov s nimi. Obsah ukazuje kupujúcim, ako sa produkty najlepšie využívajú a aké sú výhody používania konkrétnej služby.

Obsah je zameraný na úspech zákazníkov, napríklad prostredníctvom prípadových štúdií, čo umožňuje spoločnostiam venovať čoraz viac zdrojov na rast svojej značky.

Predajný lievik čoskoro zmení tvar

Predajný lievik, ako ho poznajú obchodníci, je o navádzaní návštevníkov na cestu k nákupu. Keď sa cesta skončí, mnoho zákazníkov zostane pozadu, cítia sa frustrovaní a ignorovaní.

Obsahový marketing je pripravený zmeniť toto myslenie a premeniť predajný lievik na nepretržitý cyklus, ktorý zapája zákazníkov pred, počas a po nákupe spôsobmi, ktoré budujú lojalitu a zapájajú ich, aby dávali svojim priateľom a kolegom pozitívne odporúčania. Spoločnosť už nie je vnímaná ako jednoduchý dodávateľ, ale skutočný partner. Obsahový marketing vám umožňuje vytvoriť trvalý vzťah založený na dôvere so zákazníkmi.

Spôsob distribúcie obsahu zostáva faktorom úspechu

Najlepší obsah je zbytočný, ak ho nikto nevidí. Keďže objem informácií online a offline neustále rastie, distribúcia obsahu zostáva nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek stratégie marketingu kvalitného obsahu.
Pravidelné uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach a informovanie o najnovších trendoch je jedna vec, ale značky musia urobiť viac prieskumu, aby odhalili distribučné kanály jedinečné pre ich publikum. Ide o to, aby spoločnosti začali byť kreatívne, aby dostali svoj obsah do rúk správnych ľudí v správnom čase.

★ ★ ★ ★ ★