So službou Google Ads sa môžete okamžite veľmi dobre umiestňovať vo vyhľadávačoch a vytvárať obchodné príležitosti.

Len vytvorenie a správa reklamnej kampane si vyžaduje veľa času a know-how.

Nechajte nás spravovať svoju reklamnú kampaň a získajte najlepšiu možnú návratnosť investícií!

Správa reklamných kampaní: naše sadzby

Výška služby sa vypočíta podľa mesačného rozpočtu prideleného na reklamnú kampaň a funguje podľa tranží, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Poznámka: V prípade webovej stránky elektronického obchodu a v závislosti od vašej aktivity môžeme spoločne uvažovať o oceňovaní podľa výkonu: nižšej fixnej ​​odmene, ktorá sa pripočítava k premennej indexovanej na predaji generované prostredníctvom služby Google Ads.

Mesačný rozpočet pre vašu reklamnú kampaňNaša odmena (od)
Od 500 € do 3000 €20%
Od 3001 € do 5000 €15%
Od 5001 € do 10000 €10%
> do 10 000 €9%

Príklad nacenenia: => Ak je mesačný rozpočet kampane Google Ads 3200€. => Výška služby bude: (2000 x 20%)+(1200 x 12%) alebo 544 € bez dane/mesiac.  

Správa reklamných kampaní: prečo osloviť schváleného špecialistu?

Google Ads je na prvý pohľad jednoduchý nástroj. Správa reklamnej kampane je však zložitá, ak z nej chcete vyťažiť maximum: viaceré kritériá zacielenia (siete, geografické oblasti, zariadenia atď.), správa ukazovateľov, výber kľúčových slov, typy dopytov (široké, presné, na vylúčenie …).

Pravdepodobne máte obmedzený čas na to, aby ste sa sami naučili používať tento nástroj a spravovať reklamnú kampaň. Ak si zavoláte schváleného profesionála v oblasti reklamy, môžete ušetriť čas a predovšetkým maximalizovať návratnosť investícií.

Sme certifikovaní profesionáli na Google Ads. Vedzte, že na získanie certifikácie Ads sme strávili čas školením a správou kampaní Google Ads. Naše skúsenosti preto môžu byť prínosom pre vás a vašu reklamnú kampaň. Ako špecialisti vám môžeme pomôcť generovať nových potenciálnych zákazníkov, rozvíjať vaše aktivity a predovšetkým optimalizovať váš reklamný rozpočet.

Správa reklamných kampaní: naša metodika

Aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky, dodržiavame prísnu metodiku, aby sme reklamnú kampaň čo najviac optimalizovali. Za týmto účelom:

  • Definujeme s vami vaše ciele a úroveň návratnosti investícií.
  • Poďme definovať relevantné kľúčové slová na základe vášho odvetvia, produktov a rozpočtu.
  • Poďme vytvoriť reklamné kampane.
  • Nastavme potrebné zacielenie na priame oslovenie vašich zákazníkov.
  • Poďme napísať vaše inzeráty.
  • Optimalizujme denne: kľúčové slová, kampane, skupiny, textové reklamy, ciele…
  • Sledujme vaše reklamné kampane.
  • Poďme merať a analyzovať výsledky.
  • Pošlite mesačný prehľad svojej reklamnej kampane.
  • Dajme strategické odporúčania.