4P a 7P marketingového mixu

4P a 7P marketingového mixu

Každý z prvkov, ktoré tvoria marketingový mix, je vlastný cieľovému trhu. Koncept…

Sila olovených magnetov

Sila olovených magnetov

„Lead magnet“, anglosaský výraz, ktorý by sa dal preložiť ako „kontakt / olovený magnet“….

Zamerajte sa na obsahový marketing

Zamerajte sa na obsahový marketing

Obsahový marketing je jednou z tých skupín, ktorým sa nesprávne pripisujú určité definície...

Prehľad PESTEL analýzy

Prehľad PESTEL analýzy

Analýza PESTEL: je to pojem, ktorý k vám hovorí? Pravdepodobne dostávate…

Sieť pre lepšie vyhliadky

Sieť pre lepšie vyhliadky

Či už ste startup, MSP alebo veľká spoločnosť, jedným z kľúčov k…