Digitalizácia francúzskych bánk
Webová agentúra » Digitálne správy » Digitalizácia francúzskych bánk: súčasný stav

Digitalizácia francúzskych bánk: súčasný stav

Zdravotný kontext a jeho mnohé obmedzenia pomáhajú mnohým odvetviam hospodárstva zrýchliť svoju digitalizáciu za posledné dva roky. Nevyhol sa tomu ani bankový sektor, úzko prepojený s realitným sektorom. Ale viac ako rok a pol po kríze, kde sme dnes? Aktuálne informácie o digitalizácii francúzskych bánk a nových očakávaniach ich zákazníkov vďaka štúdii, ktorú vypracoval online realitný maklér Pretto.

Aké sú očakávania zákazníkov z hľadiska digitalizácie?

Keďže obdobia sanitárnych obmedzení nasledujú po sebe, nižšie sadzby nehnuteľností až ich historické minimum povzbudilo Francúzov, aby si zachovali svoje realitné projekty. Našťastie pre nich banky, ktoré už s digitalizáciou začali, ich pri hľadaní úveru mohli podporiť.

Digitalizácia bankových služieb však medzi jednotlivými inštitúciami zostáva veľmi nerovnomerná. Na jej kvantifikáciu ju potom môžeme študovať podľa 4 hlavných kritérií, ktoré umožňujú posúdiť úroveň digitalizácie z pohľadu zákazníka a jeho používateľskej skúsenosti:

  • digitalizácia ponuky
  • digitalizácia vzťahov so zákazníkmi
  • úplnosť cesty dlžníka
  • jednoduchosť cesty dlžníka

S ohľadom na tieto štyri hlavné kritériá sú potom očakávania zákazníkov ľahko identifikovateľné.

Samozrejme, prvou podmienkou úspešnej digitalizácie zostáva široká ponuka, ktorá má uspokojiť všetky profily. Ale tieto ponuky by na presvedčenie nestačili, keby neboli súčasťou globálne digitalizovaného vzťahu so zákazníkmi, napríklad s vývojom webových stránok a prispôsobených mobilných aplikácií. Digitálna technológia by mala zákazníkom nielen uľahčiť predplatenie riešení ponúkaných bankou, ale aj plynulejšiu výmenu s ich poradcom.

V súvislosti s bankovým úverom zákazníci dbajú najmä na úplnosť svojej pôžičkovej cesty, ktorá musí byť digitalizovaná od A po Z, aby bola skutočne uspokojivá. Digitálne by sa nemalo využívať len na predaj bankových produktov a služieb, ale aj na poskytovanie transparentných informácií zákazníkom, ktorí sa chcú lepšie zviditeľniť. Túto transparentnosť musí zároveň sprevádzať vysoká bezpečnosť pri spracovaní a výmene údajov.

Zatiaľ čo niektoré banky sú úspešné, iné sa stále snažia ponúknuť svojim zákazníkom plne digitálnu cestu. To je jeden z dôvodov, prečo Pretto ponúka množstvo online nástrojov a zdrojov na dotvorenie digitálnej ponuky bánk.

Typológia bánk v dobe digitalizácie

Použitím vyššie uvedených kritérií Pretto dokázala zostaviť typológiu umožňujúcu klasifikáciu francúzskych bánk podľa ich digitalizácie.

4 bankové profily, ktoré vynikajú

Prekročením úrovne digitalizácie bánk s kvalitou skúseností dlžníkov online boli experti Pretto schopní pomenovať 4 rôzne bankové profily:

  • Kombinované banky
  • 100% digitálne banky
  • Banky v procese digitalizácie
  • Malé digitalizované banky

Len málo tradičných bánk ponúka 100% digitálnu službu

Ak sú online banky už niekoľko rokov, sú to práve banky ponúkajúce kombinovanú ponuku, ktoré dnes vynikajú najviac. Týmto tradičným bankám, ktoré s digitalizáciou začali už dávno pred epidémiou Covidu, sa v období obmedzení darilo, keď si zachovali svoju činnosť aj napriek zatvoreným pobočkám pre verejnosť.

Tým, že tieto kombinované banky ponúkajú tradičnú prevádzku s fyzickými pobočkami a 100% digitalizovanú cestu, ponúkajú kompletnú ponuku, ktorá dokáže uspokojiť všetkých zákazníkov. Nájdeme tam výhody 100% plynulej a transparentnej online ponuky, ako aj výhody humánnejšej a upokojujúcejšej tradičnej ponuky so skutočným monitorovaním vykonávaným jediným poradcom. To umožňuje poskytovať kvalitnú službu na dennej báze (bežný účet, sporiace riešenia, poistenie, poradenstvo atď.), ako aj pri dôležitejších úkonoch, ako napríklad pri čerpaní hypotéky. Kvalita služieb a inovatívne funkcie sa tak spájajú a ponúkajú 100 % digitalizovanú a kontrolovanú cestu dlžníka.

Ponuky online bankovníctva nie sú dostatočne komplexné

Digitálne banky sa v podstate snažia splniť všetky očakávania zákazníkov. Aj keď ponúkajú pomerne plynulú a kompletnú 100 % digitalizovanú zákaznícku skúsenosť, je pre nich ťažké presvedčiť, pokiaľ ide o cesty dlžníkov.

Príliš jednoduché, príliš obmedzené, ich úverové ponuky sú zamerané len na zopár súkromných klientov a môžu sa týkať len veľmi jednoduchých projektov so základnými úverovými podmienkami. Môžeme im vyčítať aj trochu odľudštený vzťah so zákazníkmi, keďže neponúkajú možnosť sprevádzať menovaného poradcu. Aj keď to nie je nevyhnutné pre sledovanie bežného účtu, je to upokojujúci prvok pri čerpaní pôžičky na 20 rokov!

Ak teda koronavírus dokázal urýchliť digitalizáciu bánk, zvýraznil predovšetkým rozdiely, ktoré už v bankovom sektore existujú. Banky, ktoré majú problémy s digitalizáciou, tak ešte viac zaostali, zatiaľ čo iné mohli ťažiť zo zdravotného kontextu, aby pokračovali vo svojej dynamike a upevnili svoju digitalizáciu.