Ako vytvoriť dobrý edičný plán?
Webová agentúra » Digitálne správy » Ako vytvoriť dobrý edičný plán?

Ako vytvoriť dobrý edičný plán?

Plánovanie je základom práce marketingového profesionála. Je len prirodzené, že dobro obsahová stratégia spočíva navypracovanie solídneho a premysleného edičného plánu. Vždy je dôležité mať na pamäti, že obsah, ktorý vytvoríte na svojej stránke a ktorý je určený pre vašich budúcich zákazníkov, bude generovať potenciálnych zákazníkov, a teda aj predaj. Redakčné plánovanie je súčasťou vašej obsahovej stratégie. Dosahuje sa v piatich kľúčových krokoch, ktoré vám predstavíme nižšie.

Čo je to redakčný plán?

Či už ide o blog alebo webovú stránku, redakčný plán identifikuje obsah, ktorý sa má zverejniť počas daného časového obdobia. Nielenže vám umožňuje premýšľať dopredu o textoch, ktoré sa majú napísať, ale predovšetkým prispieva k tomu, aby boli preberané témy čo najhomogénnejšie.

Redakčný plán musí vždy zodpovedať súbor otázok, berúc do úvahy publikum (na koho je určený? Ktorú osobu kupujúceho?), záujem o publikovaný obsah (prečo je publikovaný, máme tento obsah?) , účel obsahu (aké výsledky môžeme dosiahnuť?), čas zverejnenia (kedy je dátum zverejnenia?), forma obsahu (obsahom bude infografika, text, video?), zodpovedná osoba na generovanie plánovaného obsahu (ktorých autorov zavolať pre tento obsah?).

Prvý krok: s kým hovoríme?

Relevantný obsah musí nutne osloviť cieľovú skupinu definovanú upstreamom. Dôležitosť definovania osobnosti kupujúceho tu opäť nadobúda svoj plný význam: poznáte jeho profil, očakávania, sociodemografické charakteristiky, motivácie... toľko vedomostí, ktoré vám umožňujú vytvárať obsah, na ktorý bude vaše publikum citlivé.

Druhý krok: čo sú si vedomí jednotlivci, ktorí tvoria vaše publikum?

Cieľom je uviesť zoznam všetkých otázok, ktoré kladú muži a ženy, ktorí tvoria vaše publikum. Hľadajte informácie na internete, ak na vašej stránke nájdu odpovede na svoje otázky a problémy, ich záujem bude o to väčší.

Ak chcete uviesť všetky otázky, ktoré si kladú vaši potenciálni a budúci zákazníci, máte k dispozícii niekoľko techník:

 • Prieskum u vašich obchodných zástupcov, telefonicky, osobne, e-mailom
 • Prieskum u vašich zákazníkov, osobne, na veľtrhoch, telefonicky alebo prostredníctvom prieskumného nástroja...
 • Pohľad na vašich konkurentov

Tretí krok: Uprednostnite nápady na obsah

Tento krok vyžaduje vašu kreativitu, pretože je celkom možné, že množstvo prvkov, ktoré máte k dispozícii, je v tomto konkrétnom okamihu veľmi dôležité. Takže je to všetko o kategorizácii nápadov, pričom treba mať na pamäti váš konečný cieľ. Vaše hodnotenie preto musí byť kvalitatívne aj kvantitatívne.

Niektoré nástroje, ako napríklad Google Search Console, vám poskytnú kvantitatívne informácie o obsahu, na ktorý sa môžete zamerať. Iné vám medzitým umožnia spresniť vaše hodnotenie na základe kvalitatívnych úvah. Na tento účel je dôležité poznať svoje publikum, odvolávať sa na osobu kupujúceho definovanú vyššie a na ciele vašej spoločnosti.

Štvrtý krok: nastavenie redakčného plánu

Na vytvorenie redakčného plánu vám poslúži súbor Excel. Ak sa na tvorbe tohto harmonogramu podieľa viacero ľudí, neváhajte ho umiestniť na spoločný disk, aby sa na úlohe podieľali všetci.

Medzi kľúčové prvky vášho redakčného plánovania:

 • Téma, ktorej sa treba venovať
 • Navrhovaná téma
 • Názov stránky, článku
 • Dátum zverejnenia
 • Redaktor / redaktor
 • Možné zdroje obsahu
 • Kľúčové slová, ktoré sa majú vložiť
 • Dátum odovzdania textu

Okrem programu Microsoft Excel sú na tvorbu redakčného plánu celkom zaujímavé aj určité nástroje na riadenie projektov, ako napríklad monday.com. Umožňujú najmä priradiť k niektorým úlohám ľahko zrozumiteľné farby a zvýrazniť závislosti medzi aktivitami. Tieto nástroje sú užitočné najmä vtedy, keď je potrebné napísať veľké množstvo obsahu.

Piaty krok: aktualizujte redakčný plán

Tento piaty krok nemá dátum začiatku ani dátum ukončenia, pretože ide o trvalú akciu. Štúdiom správ a získaných výsledkov bude niektorý obsah fungovať lepšie ako iný, pokiaľ ide o návštevnosť, zapojenie návštevníkov, kliknutia... z hľadiska obsahovej stratégie je dôležité vedieť neustále sa pýtať. Redakčný plán sa preto pravidelne mení.

★ ★ ★ ★ ★