Ako sa vyhnúť duplicitnému obsahu na webovej stránke?
Webová agentúra » Digitálne správy » Ako sa vyhnúť duplicitnému obsahu na webovej stránke?

Ako sa vyhnúť duplicitnému obsahu na webovej stránke?

Vyhľadávače vždy dbajú na to, aby používateľom internetu ponúkli ten najlepší obsah. Musí to byť jediné svojho druhu. Ako už bolo povedané, duplikovanie obsahu poškodzuje SEO webovej stránky. Môže to zničiť príslušnú stránku. Duplicitný obsah je definovaný ako kopírovanie a vkladanie obsahu z inej lokality alebo stránky, ktorá je už indexovaná. Nielenže to môže znížiť viditeľnosť, ale je to aj penalizované spoločnosťou Google a jemu podobnými. Ako sa teda vyhnúť duplicitnému obsahu?

Skontrolujte duplicitu obsahu

Existuje mnoho nástrojov na kontrolu duplicitného obsahu. Platené alebo bezplatné, sú dôležité na zlepšenie prirodzeného odkazovania na webovú stránku. Screaming Frog SEO je najlepším spoločníkom SEO. Umožňuje vám bezplatne analyzovať prítomnosť duplicitných značiek. Služba Google Search Console vám potom pomôže skontrolovať, či sa vaše značky názvu alebo metaznačky popisu veľmi podobajú. Môžete si ich jednoducho pozrieť v sekcii „Vylepšenie HTML“. Potom môžete na Googli vyhľadať obsah podobný tomu vášmu pridaním hranatých zátvoriek („“) k textu. Tento vyhľadávací nástroj potom skontroluje externé alebo interné stránky. Aby sme tento zoznam ukončili, Positeo, KillDuplicate a Copyscape sú veľmi praktické platformy na nájdenie obsahu alebo stránky identickej s vašou.

Ako sa vyhnúť penalizácii za duplicitné adresy URL?

Ak potrebujete vytvoriť dve rovnaké stránky, existuje spôsob, ako sa vyhnúť penalizácii zo strany vyhľadávačov. Ak predávate košeľu dostupnú napríklad v 5 farbách, budete musieť vytvoriť produktový list pre každú farbu. Obsah bude takmer rovnaký. Poškodí to SEO. Aby ste sa vyhli situácii, budete musieť vybrať najrelevantnejší súbor na indexovanie. Potom pridajte kanonickú značku do hlavičky alebo hlavičky iných stránok. Napríklad : . Google tak informuje, že tieto stránky by sa nemali indexovať, pretože obsahujú rovnaký obsah. To tiež zabraňuje penalizácii hlavnej indexovanej stránky. V prípade potreby je však možné použiť presmerovanie 301.

★ ★ ★ ★ ★