Aké sú tri najlepšie písma pre vizitky?
Webová agentúra » Digitálne správy » Aké sú tri najlepšie písma pre vizitky?

Aké sú tri najlepšie písma pre vizitky?

S meniacim sa svetom a komunikačnými stratégiami sa vizitky šírili po planéte ako zrnko soli. Na to, aby ste mali dobrú pozíciu a rozvíjali svoje podnikanie, je potrebná dobrá vizitka a musí byť vybavené aspoň jedným z najlepších písiem, ktoré existuje. Nižšie nájdete informácie o najlepších písmach na použitie pre vaše vizitky.

Význam vizitiek v profesionálnom svete

Od staroveku bola vizitka dôležitým komunikačným symbolom najmä vo francúzskej kultúre. Znamenalo to prechod od hravého momentu k obradnému momentu v spoločnosti minulých rokov. Preto je dôležité, aby ste to robili aj vyzískajte kvalitné vizitky rozvíjať svoju viditeľnosť vo svete. Vizitky sú druhom reklamného plagátu, ktorý vás vďaka svojmu tvaru a prevedeniu propaguje vašim potenciálnym zákazníkom. Vďaka vizitke vás môže nájsť vaša komunita alebo ktokoľvek iný, dozvedieť sa o vás a inzerovať ústne. Pravdepodobne sa budú zaujímať o vaše služby, využívať ich a pokiaľ je to možné, ponúknuť vám krátkodobé alebo dlhodobé partnerstvá.

Kritériá pre výber písiem na vizitke

Najvýznamnejšími detailmi na vizitke sú dizajn, písmo a text. Všetky písma majú svoj špecifický kontext použitia, niektoré sú však nevhodné na výrobu vizitiek. Z tohto dôvodu môže dobré písmo vizitky vyniknúť niekoľkými spôsobmi.

Obsah, ktorý sa má zapísať na kartu

Všetky texty, ktoré budú uvedené na vašej karte, musia byť klasifikované, aby sa s nimi lepšie zaobchádzalo. Skutočne sa zvyčajne jedná o informácie, ako je názov spoločnosti, jej zakladateľ a slogan. Výsledkom je, že máme hlavné informácie, ktoré sa týkajú spoločnosti, a vedľajšie informácie, ako je slogan a referencie na sociálnych sieťach. Nech už sú informácie akékoľvek, môžete si vybrať písmo s pätkami, pretože pomáhajú rýchlo čítať. Pätky predstavujú rôzne ozdobné čiary, ktoré zdobia písmo. Pre tento typ informácií sú najvhodnejšie písma Atmirage, Bree, Futura Book a Dadactic Gothic. V prípade sekundárnych textov urobí trik aj to, že sa dostanú z monotónnosti. Môžete si vybrať tri najlepšie písma spomedzi Athelas Rg, Bevan, Bookman JF a Baskerville, aby vyhovovali vášmu vkusu. Hlavné informácie, ako je názov spoločnosti, je možné uložiť v pätkových písmach. Nech už sú informácie akékoľvek, môžete si vybrať písmo s pätkami, pretože pomáhajú rýchlo čítať.

Vizuálna stránka karty

Ak vizitke chýba autentickosť, ľahkosť a vizuálna prehľadnosť, bude to pre daný podnik zbytočná investícia. Musíte starostlivo analyzovať, čo chcete zdieľať na vizitke, aby ste vybrali vhodné písma. Písma Avenir, Calibri, Baskerville, Courrier, Montserrat, Din, Times new roman, Didot sú tiež niektoré z najlepších vizitkových fontov. Je však vhodné spájať ich so starostlivosťou, aby mali lepšiu vizuálnu harmóniu. Po prvé, pri navrhovaní vizitky použite maximálne 2 rôzne typy písma, aby ste zvýšili hodnotu svojho podnikania. Dávajte pozor, aby ste na svojich kartách nepoužívali iba jednu kategóriu písma. Budete musieť striedať bezpätkové a pätkové písma. Potom musí byť dokonale zvolený farebný kontrast medzi písmom a farbou kartónu. To má uľahčiť čitateľnosť nápisov a rozšíriť čítanie pre držiteľov uvedenej karty. Nakoniec, vaše 3 najlepšie farby musia spĺňať vyššie uvedené kritériá, než ich budete môcť použiť. Pomocou týchto tipov tiež ľahšie identifikujete svoje 3 najlepšie písma. Stručne povedané, všetky písma v najlepších najlepších písmach sú vhodné na použitie pre vaše vizitky. Je len na vás, aby ste vedeli, ktorý z nich zodpovedá philosophie a prestíž vašej spoločnosti.