Webová agentúra » Digitálne správy » Aká je prístupnosť webových stránok?

Aká je prístupnosť webových stránok?

Základným princípom webovej stránky je sprístupnenie informácií používateľom internetu, či už textových, grafických alebo multimediálnych.

Aby bol každému používateľovi zaručený dobrý prístup k informáciám, W3C (World Wide Web Consortium) stanovilo takzvané pravidlá prístupnosti: WCAG (Pokyny pre prístupnosť webového obsahu).

Hovorí sa, že webová stránka je prístupná, ak je možné v jej obsahu hľadať (a v závislosti od prípadu je možné ju upravovať) a jej služby môžu používať všetci jednotlivci bez ohľadu na ich materiálne, jazykové, kultúrne, fyzické alebo mentálne schopnosti podľa definície poskytnutej Timom. Berner-Lee, riaditeľ W3C a vynálezca World Wide Web.

Prístupnosť webovej stránky sa meria aplikáciou určitého počtu ergonomických pravidiel, ktoré sú rozložené na niekoľko úrovní. WAI (Web Accessibility Initiative), ktorej poslaním je ponúkať technické riešenia na sprístupnenie webu osobám so zdravotným postihnutím, publikuje odporúčania týkajúce sa týchto pravidiel: WCAG (Guidelines Web Content Accessiblity Guidelines). Súlad s týmito odporúčaniami definuje úrovne prístupnosti webových stránok (sú definované 3 úrovne): A (najlaxejšie), AA a AAA (najprísnejšie).

★ ★ ★ ★ ★