Pre dobrý výkon prirodzené referencovanie, je nevyhnutné zvoliť správne kľúčové slová. Výber správnych kľúčových slov je zárukou generovania výraznej návštevnosti, no predovšetkým veľmi cielenej.

Kľúčové slová: chrbtica prirodzeného odkazovania

Výber kľúčových slov je chrbtovou kosťou SEO, pretože z neho bude vychádzať všetka práca SEO. Chyba vo výrazoch na pozíciu a odkazovanie na vašu stránku chýba.

Najčastejšou chybou je uvažovať so svojou víziou ako odborník v danom sektore a myslieť si, že viete, čo používatelia internetu hľadajú.

Vezmime si príklad prirodzenej aktivity odkazovania.

Ako odborník si možno myslím, že musím na svojom popracovať SEO positioning prioritu kľúčového slova „prirodzené odkazovanie“.

Ak však v skutočnosti 80 % používateľov internetu, ktorí sa zaujímajú o prirodzené referencie, zadá Google: „Referencovanie Google“, stratím veľa príležitostí na návštevnosť.

Preto je nevyhnutné vykonať podrobnú analýzu kľúčových slov, ktoré užívatelia internetu zadávajú do vyhľadávačov, keď budú pravdepodobne hľadať to, čo ponúkate. Takže práca s prirodzeným odkazovaním bude mať väčšiu šancu mať užitočnosť.

Presné kľúčové slová pre efektívnejšie prirodzené odkazovanie

Štúdium kľúčových slov a výrazov tak umožňuje vyhnúť sa výberu výrazov bez alebo s nízkym potenciálom návštevnosti. Ale tiež pomáha vyhnúť sa výberu iba veľmi konkurenčných kľúčových slov a zabudnúť na ostatné.

Vyberte si napríklad iba kľúčové slovo „prirodzené odkazovanie“ a nerozmýšľajte nad používaním „prirodzeného odkazovania pre MSP“ alebo „ako byť na prvej stránke Google“.

Štúdium kľúčových slov tiež umožňuje SEO konzultant nájdite kľúčové slová s vysokým potenciálom a malou konkurenciou (stratégia pre medzery).

Napríklad kľúčové slovo „Prírodné referencie pre MSP vo Val d'Oise“ alebo „Campsite Côte d'Azur vnútrozemie“.

Hĺbková štúdia kľúčových slov bude mať preto dvojitú výhodu: oveľa jednoduchšie umiestnenie ako pri konkurenčných výrazoch a vysoko kvalifikovanú návštevnosť.

Pokračujte ďalej: poraďte sa s našimi metodika prirodzeného odkazovania.