Znaczenie studium przypadku w content marketingu
Agencja internetowa » Wiadomości cyfrowe » Znaczenie studium przypadku w content marketingu

Znaczenie studium przypadku w content marketingu

Studium przypadku to rodzaj treści o dużej wartości dodanej. Zdecydowana większość specjalistów od marketingu cyfrowego wykorzystuje studium przypadku do celów czysto marketingowych, zwłaszcza w B2B.

Prawidłowo przeprowadzone studium przypadku angażuje potencjalnych klientów w pozytywny proces, kierując ich w stronę aktu zakupu. Studium przypadku jest również uspokajające, ponieważ dostarcza dodatkowych informacji o usługach firmy, która je publikuje. Daje odpowiedź na wiele pytań, które zadają sobie potencjalni klienci, a co za tym idzie – buduje zaufanie. Studium przypadku wymaga jednak szczególnego know-how i metodologii. Oto kilka świetnych wskazówek, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytanie: jak zrobić dobre studium przypadku?

Studium przypadku zawiera konkretne odpowiedzi na zestaw pytań

Studium przypadku niekoniecznie jest tekstem lub jest tylko tekstem. Rzeczywiście, studium przypadku można przedstawić jako artykuł na blogu, wideo, białą księgę, infografikę… w zależności od obszaru działalności i przedstawionego problemu, studium przypadku może przybierać różne formy.

Podstawowym aspektem, o którym należy pamiętać podczas przeprowadzania studium przypadku, jest to, że musi ono zawierać konkretną odpowiedź na pytania klienta:

  • Komentarz?
  • Co?
  • Albo?
  • Gdy?
  • Czemu ?

Gdy studium przypadku, niezależnie od obszaru, którego dotyczy, obejmuje wszystkie pytania zadawane przez klientów, można je przedstawić jako zestaw wyczerpujących, użytecznych i wnoszących dużą wartość dodaną informacji. Aby przeprowadzić studium przypadku, konieczne jest zatem udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań otwartych.

Forma i treść studium przypadku

studium przypadku musi bezwzględnie przedstawiać się jako neutralna opinia. Nie ma na celu promowania firmy ani wyrażania uczuć lub opinii jakiegokolwiek rodzaju. Dlatego ton studium przypadku powinien być neutralny, a żargon techniczny powinien być używany do minimum.

Decydujący jest tytuł studium przypadku, który ma na celu zwrócenie uwagi. Ponadto, ponieważ studium przypadku jest wykorzystywane do celów marketingu cyfrowego, nagłówek powinien być również zoptymalizowany pod kątem Odniesienia SEO. Zawsze podczas pisania studium przypadku, niezależnie od tego, czy chodzi o tytuły, teksty, tytuły obrazów, ważne jest, aby „myśleć o kliencie”. Postawienie się w sytuacji klienta i udzielenie odpowiedzi na pytania, które może zadać, gwarantuje aktualność publikowanych treści.

Elementy, które należy uwzględnić w studium przypadku

Studium przypadku musi mieć bardzo konkretne ramy:

  • kontekst, który zawiera szczegółowe informacje o kliencie
  • problem do rozwiązania: przed zwróceniem się do Ciebie, z jakimi pytaniami musi zmierzyć się klient?
  • odpowiedź, czyli rozwiązanie, które podajesz
  • oraz uzyskane wyniki, czyli konkretne elementy świadczące o sukcesie

kontekst

Część kontekstowa studium przypadku koncentruje się na kliencie. Chodzi o ustalenie wszystkich zmiennych, które go dotyczą, firmy, dziedziny działalności, historii firmy, głównego rozmówcy... wiedzy tkwiącej w kliencie, aby podkreślić jego istotę. Ważne jest, aby czytelnik, który zapoznaje się ze studium przypadku, był od razu zanurzony w kontekście, aby zrozumieć wszystkie informacje przedstawione w dokumencie.

Problem do rozwiązania

Studium przypadku dotyczy korzyści, jakie przyniosło Twoje rozwiązanie w odniesieniu do danej sytuacji oraz elementów odpowiedzi, jakie przyniosło ono na problem klienta. W idealnym przypadku chodzi o opowiedzenie historii, zwrócenie uwagi na wyzwania, którym Twój klient był w stanie sprostać dzięki Twoim usługom. Bardzo ważna jest zatem sytuacja wyjściowa, a także przedstawienie wyzwania, które należy przezwyciężyć.

Odpowiedź

chodzi tutaj o przedstawienie rozwiązań, które udało się Panu/Pani wdrożyć dla swojego klienta, aby odpowiedzieć na jego problem. Nie zapomnij, pisząc studium przypadku, ustawić swoje argumenty w stosunku do klienta, myśląc o wartości dodanej i korzyściach płynących z Twojego rozwiązania dla klienta.

Uzyskane wyniki

Idealnie byłoby, gdyby Twoje studium przypadku przedstawiało jednoznaczne fakty i liczby, konkretne elementy, które uzasadniają sukces Twojego rozwiązania dla Twojego klienta. Niezależnie od tego, czy jest to zwiększona sprzedaż, więcej potencjalnych klientów, potencjalnych klientów, czy jakikolwiek inny wymierny wskaźnik, te fakty i liczby mówią o sukcesie Twojego rozwiązania dla klienta.

Czy Twoja firma wdrożyła praktyczne rozwiązania dla swoich klientów? Czy miałeś jakąś historię sukcesu, którą chcesz podzielić się na swojej stronie internetowej w formie studium przypadku? Zespół Tremplin Numérique oddaje do Twojej dyspozycji swój talent do napisania studium przypadku, stosując skuteczną metodologię.

★ ★ ★ ★ ★