Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony https: // www.tremplin-numerique.org/ tożsamość różnych interesariuszy w kontekście jej wdrażania i monitorowania:

Właściciel : Tremplin Numérique - Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OÜ) - Sakala 7-2, 10141 Tallin, Estonia - VAT: EE102218237
Twórca : Tremplin Numérique
odpowiedzialne publikacja : Tremplin Numérique - kontakt (małpa)tremplin-numerique.org
Kierownikiem publikacji jest osoba prawna.
Webmaster : Tremplin Numérique - kontakt (małpa)tremplin-numerique.org
Hosting : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Kredyty: Tremplin Numérique

Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie ze strony https: // www.tremplin-numerique.org/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy witryny są zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta strona jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa z powodu konserwacji technicznej może jednak zostać podjęta przez Tremplin Numérique, który będzie starał się wcześniej przekazać użytkownikom datę i godzinę interwencji.

Strona jest regularnie aktualizowana przez Tremplin Numérique. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: odnoszą się one jednak do użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu ich odnotowania.

Opis świadczonych usług.

Strona https://www.tremplin-numerique.org/ ma na celu dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy, a także wiadomości medycznych.

Tremplin Numérique stara się dostarczać stronie jak najdokładniejsze informacje. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to z jej winy, czy z powodu partnerów zewnętrznych, którzy przekazują mu te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie są orientacyjne i prawdopodobnie będą ewoluować. Ponadto informacje na stronie nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od momentu umieszczenia ich w sieci.

Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik zgadza się na miejscu dostęp do witryny przy użyciu najnowszych urządzeń, niezawierające wirusa iz niedawnym przeglądarce up-to-date

Własność intelektualna i podróbki.

Tremplin Numérique jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstu, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Wszelkie powielanie, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, bez względu na zastosowane środki lub proces, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody: Tremplin Numérique.

Bezprawne wykorzystanie terenu lub jego materiały zostaną uznane za naruszenie i ścigane zgodnie z artykułami L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Granice odpowiedzialnosci.

Tremplin Numérique nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do strony https://www.tremplin-numerique.org/, a wynikające albo z używania sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

Tremplin Numérique nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub szansa) wynikające z korzystania z witryny.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Tremplin Numérique zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści opublikowanych w tym miejscu, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli dotyczy Tremplin Numérique zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku rasistowskiej, obraźliwej, oszczerczej lub pornograficznej wiadomości, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia ...).

Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji, dane osobowe są szczególnie chronione U. Nr 78-87 6 od stycznia 1978, ustawy nr 2004-801 od 6 2004 sierpnia art L. 226-13 kk oraz Dyrektywy Europejskiej 24 października 1995.

Przy okazji korzystania z serwisu https://www.tremplin-numerique.org/, mogą być gromadzone: adres URL linków, przez które użytkownik uzyskał dostęp do witryny, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Tremplin Numérique zbiera dane osobowe o użytkowniku wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego, w szczególności gdy sam je wprowadza. Następnie określa się użytkownikowi serwisu obowiązek lub nieudostępnianie tych informacji.

Zgodnie z 38 i następnych 78 17 orzecznictwem stycznia 6 1978 odnoszącego się do danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i opozycji do danych osobowych o nim, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem części uchwytu, podając adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika witryny nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko założenie odkupu Tremplin Numérique a jego prawa pozwoliłyby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika strony.

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z lipca 1 1998er transpozycji dyrektywy 96 / 9 z 11 1996 marca w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Linki hipertekstowe i pliki cookie.

Strona https://www.tremplin-numerique.org/ zawiera wiele linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Tremplin Numérique, Jednakże Tremplin Numérique nie ma możliwości zweryfikowania zawartości odwiedzonych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.

Przeglądanie strony może spowodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych pomiarów obecności.

Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: Narzędzia zakładki (kształt piktogramu gorny prawy COG) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz zablokować wszystkie pliki cookie. Naciśnij OK.

W przeglądarce Firefox: u góry okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij kartę Prywatność.
Ustaw Reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki na piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany trzema poziomymi liniami). Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Poufność” kliknij preferencje. W zakładce „Poufność” możesz zablokować ciasteczka.

Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji.

Wszelkie spory w związku z korzystaniem ze strony https://www.tremplin-numerique.org/ podlega prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję przypisuje się właściwym sądom w Paryżu.

Główne przepisy, których dotyczyły.

Ustawa Nr 78-17 6 od stycznia 1978, w tym w brzmieniu ustawy nr 2004-801 z 6 2004 sierpnia odnoszące się do danych, plików i wolności.

Prawo 2004-575 21 Czerwiec 2004 za zaufanie do gospodarki cyfrowej.

Leksykon.

Użytkownik: Łączenie z internetem, stosując wspomnianą witrynę.

Informacje osobiste: „informacje, które umożliwiają jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób, których one dotyczą” (art 4 U. Nr 78-17 6 od stycznia 1978).

partnerzy: