Prezentacja witryny

Adres strony internetowej: https://www.tremplin-numerique.org/

Właściciel

Tremplin Numérique GDZIE
Sakali 7-2
10141 Tallin
Estonia
VAT: EE102218237

Tremplin Numérique jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Estonii pod numerem 14871684, a we Francji w INPI pod numerem4928952.

Twórca : Tremplin Numérique
odpowiedzialne publikacja : Tremplin Numérique - kontakt (małpa)tremplin-numerique.org
Webmaster : Tremplin Numérique - kontakt (małpa)tremplin-numerique.org
Hosting : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Kredyty : Tremplin Numérique

Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Korzystanie ze strony https: // www.tremplin-numerique.org/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Te warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy witryny są zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta strona jest zazwyczaj dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa z powodu konserwacji technicznej może jednak zostać podjęta przez Tremplin Numérique, który będzie starał się wcześniej przekazać użytkownikom datę i godzinę interwencji.

Strona jest regularnie aktualizowana przez Tremplin Numérique. W ten sam sposób, informacje prawne mogą być modyfikowane w dowolnym momencie: odnoszą się one jednak do użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu ich odnotowania.

Opis świadczonych usług

Strona internetowa https://www.tremplin-numerique.org/ ma na celu dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy, a także aktualności internetowych, high-tech i marketingowych.

Tremplin Numérique dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie były jak najdokładniejsze. Jednak nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to samodzielnie, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie są orientacyjne i prawdopodobnie będą ewoluować. Ponadto informacje na stronie nie są wyczerpujące. Podlegają one modyfikacjom, które zostały wprowadzone od momentu umieszczenia ich w sieci.

Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto, użytkownik zgadza się na miejscu dostęp do witryny przy użyciu najnowszych urządzeń, niezawierające wirusa iz niedawnym przeglądarce up-to-date

Własność intelektualna i podróbki

Tremplin Numérique jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstu, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Tremplin Numérique.

Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane.

Ograniczenie odpowiedzialności

Tremplin Numérique nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do strony https://www.tremplin-numerique.org/, a wynikające albo z używania sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

Tremplin Numérique nie może być również pociągnięty do odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak na przykład utrata rynku lub szansa) wynikające z korzystania z witryny.

Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Tremplin Numérique zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszałyby obowiązujące w Estonii i Europie przepisy, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli dotyczy, Tremplin Numérique zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku rasistowskiej, obraźliwej, oszczerczej lub pornograficznej wiadomości, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia ...).

Linki hipertekstowe i pliki cookie

Strona https://www.tremplin-numerique.org/ zawiera wiele linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Tremplin Numérique, Jednakże Tremplin Numérique nie ma możliwości zweryfikowania zawartości odwiedzonych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ten fakt.

Przeglądanie strony może spowodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych pomiarów obecności.

Odmowa instalacja cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Jednak użytkownicy mogą skonfigurować swoje komputery w następujący sposób odmówić instalacji plików cookie:

  • W programie Internet Explorer: Narzędzia zakładki (kształt piktogramu gorny prawy COG) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz zablokować wszystkie pliki cookie. Naciśnij OK.
  • W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do karty Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw reguły przechowywania na: użyj ustawień niestandardowych dla historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.
  • W Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanego przez zębatkę). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookie.
  • W Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki ikonę menu (symbolizowanej przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

Obowiązujące prawo i przyznanie jurysdykcji

Wszelkie spory w związku z korzystaniem z serwisu https://www.tremplin-numerique.org/ podlega prawu estońskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Tallinie.