Oppdag det spennende yrket til Devops
Webbyrå » Digitale nyheter » Oppdag det spennende yrket til Devops

Oppdag det spennende yrket til Devops

Virksomheten til DevOps blomstrer og er i ferd med å bli en viktig bærebjelke for forretningssuksess. Denne strategiske rollen består i å utvikle og forbedre kodeleveringsprosesser, optimalisere IT-infrastruktur og tilrettelegge for kommunikasjon mellom tekniske team. I denne artikkelen leder vi deg gjennom dette spennende yrket og ferdighetene som kreves for å utmerke seg som Devops.

Hva er yrket til Devops?

Begrepet "Devops" er en kombinasjon av ordene "development" (Dev) og "operations" (Ops). Devops-eksperten jobber derfor i skjæringspunktet mellom disse to områdene, med oppgaven å forbedre samarbeidet og effektiviteten til utviklingsteamet og driftsteamet. Med andre ord fungerer DevOps som en bro mellom utviklere og systemadministratorer, for å lage nettsteder og apper høy kvalitet, raskt og effektivt.

Hovedoppdragene til en Devops

Rollen til en Devops kan variere avhengig av selskapet og prosjektet, men visse oppdrag er ofte felles for dette yrket:

 • Automatisering av prosesser: Devops implementerer verktøy for å automatisere repeterende oppgaver, for eksempel kodedistribusjon eller infrastrukturadministrasjon. Dette sparer tid, forbedrer kvaliteten og reduserer menneskelige feil.
 • Kontinuerlig forbedring : Devops søker hele tiden å optimalisere utviklings- og driftsprosesser, ved å implementere smidige metoder eller ta i bruk nye teknologier.
 • Sikre stabilitet og ytelse: Devops må sørge for at applikasjoner og nettsteder alltid er tilgjengelige, raskt tilgjengelige og i stand til å støtte et stort antall samtidige brukere. Den gjør dette ved å overvåke infrastrukturen, oppdage potensielle problemer og korrigere dem før de påvirker sluttbrukere.
 • Oppmuntre til samarbeid: Ved å jobbe med de tekniske teamene er Devops-oppdraget å lette kommunikasjonen mellom utviklere og systemadministratorer, for å løse problemer raskt og effektivt.

Ferdighetene som kreves for å være en god DevOps

For å utmerke seg i yrket Devops, er visse ferdigheter avgjørende:

Tekniske ferdigheter

 • Ferdigheter i programmeringsspråk: En god DevOps må kunne flere programmeringsspråk, som Python, Ruby eller Go. Dette vil tillate ham å forstå og gripe inn i koden utviklet av utviklingsteamet.
 • Kjennskap til automatiseringsverktøy: Devops må mestre verktøy som Ansible, Chef eller Puppet, som automatiserer prosesser og administrerer infrastruktur.
 • Erfaring med skymiljøer: Skymiljøer, som Amazon Web Services (AWS) eller Google Cloud Platform (GCP), brukes i økende grad til å være vert for applikasjoner og nettsteder. Devops må derfor være komfortabel med disse teknologiene.
 • Kjennskap til operativsystemer: En god DevOps må kjenne til de forskjellige operativsystemene, som Linux, Windows eller macOS, for å kunne gripe inn på serverne og arbeidsstasjonene til utviklerne.

Menneskelige ferdigheter

 • Høflighet og empati: Devopsene må vite hvordan de skal lytte til behovene og bekymringene til andre teammedlemmer, for å foreslå passende løsninger og løse problemer raskt.
 • Evnen til å jobbe i team: Jobben til Devops innebærer å samarbeide med ulike mennesker med ulike ferdigheter. Det er derfor viktig å vite hvordan man jobber i team og etablere tillitsforhold til kolleger.
 • Kreativitet og innovasjonsånd: For å optimere prosesser og ta i bruk nye teknologier, må DevOps være kreative og innovative.
 • God kommunikasjon : Devopsene må kunne kommunisere tydelig og effektivt, både skriftlig og muntlig, for å dele sin kunnskap og forklare de tekniske løsningene de tilbyr.

Trening for å bli Devops

Det er ikke noe spesifikt kurs for å bli Devops, men flere veier kan føre til denne jobben:

 • Graduate studier i informatikk: En grad i informatikk, for eksempel en bachelor- eller mastergrad, kan være et godt utgangspunkt for å bli DevOps. EN devoper trening gir solide ferdigheter innen programmering, operativsystemer og nettverk.
 • Profesjonell erfaring : Mange digitale fagfolk henvender seg til DevOps etter å ha fått erfaring med programvareutvikling eller systemadministrasjon. Denne erfaringen lar dem bedre forstå problemene og begrensningene knyttet til begge områdene, og å utvikle sine ferdigheter innen prosessautomatisering og -optimalisering.
 • Spesialisert opplæring: Noen selskaper liker Enix tilby opplæring dedikert til DevOps-virksomheten, som spesielt dekker automatiseringsverktøy, smidige metoder og IT-prosjektledelse.
 • Egentrening: Det er nok av nettressurser for å lære ferdighetene som trengs for å bli en DevOps på egen hånd. Veiledninger, nettkurs eller bøker kan være en god måte å tilegne seg nødvendig kunnskap.

Devops-virksomheten i noen få tall

I følge studier og undersøkelser utført på sektoren, tilbyr Devops-virksomheten store muligheter:

 • Høy sysselsettingsgrad: På grunn av den økende etterspørselen fra bedrifter etter denne profilen, drar Devops-profesjonen godt av en høy sysselsettingsgrad. Fagfolk innen feltet rekrutteres generelt på faste kontrakter, med attraktiv godtgjørelse.
 • En rask utvikling: Takket være deres varierte kompetanse og deres strategiske rolle, kan Devops raskt utvikle seg i selskapet, mot ansvarsstillinger eller mer spesialiserte funksjoner.
 • Muligheter i ulike sektorer: Devops-virksomheten er til stede i alle aktivitetssektorer, fra oppstartsbedrifter til store selskaper, inkludert webbyråer og offentlige organer. Dette gir et bredt utvalg av profesjonelle muligheter.

Kort sagt, jobben til Devops er et spennende og lovende karrierevalg, som lar deg delta aktivt i suksessen til IT-prosjekter og bidra til selskapets generelle ytelse. Så hvis du liker å ta tekniske utfordringer og jobbe i et team, ikke nøl lenger: DevOps-jobben er laget for deg!

★ ★ ★ ★ ★