Hovedtrekkene i en MDM -løsning
Webbyrå » Digitale nyheter » Hovedtrekkene i en MDM -løsning

Hovedtrekkene i en MDM -løsning

Dagens informasjonssystemer som er basert på et sett med programvareelementer viser seg å være komplekse. For å sikre effektiviteten til prosessene dine, er det nødvendig at referansedataene som er tilgjengelige for deg, er fullstendige og fri for bebreidelser. Det er på dette nivået Master Data Management finner all sin nytte. Hva er de forskjellige funksjonene som tilbys av en MDM -løsning? Denne artikkelen vil fortelle deg mer om emnet.

Begrunnelse og eliminering av data

Datamengdene som skal administreres i dag er enorme. Imidlertid er det viktig å finne en måte å organisere dem for utviklingen av aktivitetene dine. For å oppnå dette, MDM -løsningen fra Semarki er et veldig fordelaktig alternativ på grunn av de mange interessante funksjonene den tilbyr.

Med dette verktøyet vil du kunne oppdage feil, rydde opp i dubletter og eliminere duplikater som finnes i virksomhetsdataene dine. Fordelen med disse operasjonene er at de lar deg få mer pålitelig informasjon. MDM har derfor som mål å fremme datanøyaktighet og pålitelighet.

Risikoanalyse og dataplanlegging

MDM -løsningen hjelper deg også med å kartlegge dataene dine. Den brukes til å spesifisere viktigheten av dataene dine og organisere informasjonen på en relevant måte. Fordelen med denne funksjonen er at den lar deg kontrollere banen til dataene dine og bestemme mulige problemer du vil bli konfrontert med. Du kan derfor forutse og løse dem.

Kvalitetskontroll

Nøyaktigheten og kvaliteten på dataene er nødvendige for at forretningsprosesser skal kunne bruke informasjonen riktig. Det er også viktig at de oppfyller forventningene sine, slik at de kan bruke dem. Med MDM -løsningen kan du kontrollere nivået på kvalitet og interesse du kan plassere i dataene du har til rådighet. Det er også nyttig for å beskrive informasjonsbanen.

Konsentrasjon av datas livssyklus

MDM er et verktøy som hjelper til med å kontrollere datas livssyklus. Opprettelsen, modifikasjonen og slettingen er grupperte operasjoner i løsningen din. Denne sentraliseringen er viktig fordi den fremmer sporbarheten til informasjon og dens forståelse. Med overvåking fra Master Data Management, kan du til og med garantere datakonformitet.

Administrere brukerprofiler

MDM har en funksjon som styrer tilgang til data fra forskjellige brukere. Å lese, endre og slette elementer er operasjoner som kan utføres avhengig av statusen til bidragsyterne. Med tanke på rollen de har, vil de til og med kunne nå prosessene.

Hva er fordelene med en MDM -løsning?

De forskjellige funksjonene som tilbys av MDM -løsningen er interessante for bedre informasjonshåndtering. Ved å bruke det, vil du ha mange fordeler.

Forenkling av informasjonshåndtering i systemet

Med oppsamling av data er det normalt at repetisjoner vises i systemet ditt. Volumene øker deretter, og det kan bli komplisert å administrere all informasjon. Dette er hele poenget med å bruke en MDM -løsning som Semarchy xDM.

Det eliminerer overflødige elementer og standardiserer databehandling. Master Data Management vil også hjelpe deg med å oppnå bedre lagring og forenkle arkitekturen til informasjonssystemet.

Overholdelse av gjeldende regelverk

Innenfor selskaper er spørsmålet om dataoverholdelse gjentagende. Enten de er knyttet til sektorielle eller globale standarder, er konvensjonene som skal vurderes mangfoldige og strenge. Når de ikke blir respektert eller oppdatert tilstrekkelig, kan det føre til utilstrekkelig dataflyt. Den umiddelbare konsekvensen er tap av troverdighet for virksomheten din.

Ved å bruke en MDM som Semarchy xDM, vil du sikre at dataene dine overholder gjeldende forskrifter.

Sparer tid

Bortsett fra optimal bruk av data, sparer Master Data Management tid. I virkeligheten, når data blir dårlig mestret, kan det kreve tidkrevende og kjedelige inngrep. Ved å bruke en høyytelsesløsning vil du kunne konsentrere deg om verdiskapende oppgaver i strukturen din.

Alt i alt er MDM av stor betydning for bedre datahåndtering i selskaper. For å fremme utviklingen av aktiviteten din, må du tenke på å velge en løsning tilpasset dine behov.