HTTPS: kam tas paredzēts?

HTTPS: kam tas paredzēts?

“Akronīmu” saimē es vēlētos HTTPS, lūdzu. HTTPP…