Tapaustutkimuksen merkitys sisältömarkkinoinnissa
Verkkotoimisto » Digitaalisia uutisia » Tapaustutkimuksen merkitys sisältömarkkinoinnissa

Tapaustutkimuksen merkitys sisältömarkkinoinnissa

Tapaustutkimus on korkean lisäarvon omaava sisältötyyppi. Suurin osa digitaalisen markkinoinnin ammattilaisista käyttää tapaustutkimusta puhtaasti markkinointitarkoituksiin, erityisesti B2B:ssä.

Jos tapaustutkimus tehdään oikein, se saa potentiaaliset asiakkaat positiiviseen prosessiin ohjaten heitä kohti ostotapahtumaa. Tapaustutkimus on myös rauhoittava, sillä se antaa lisätietoa sen julkaisevan yrityksen palveluista. Se tarjoaa vastauksen moniin potentiaalisten asiakkaiden itsensä esittämiin kysymyksiin ja sen seurauksena luo luottamusta. Tapaustutkimus vaatii kuitenkin erityistä osaamista ja metodologiaa. Tässä on hyviä vinkkejä vastata kysymykseen: miten teet hyvän tapaustutkimuksen?

Tapaustutkimus antaa konkreettisia vastauksia kysymyksiin

Tapaustutkimus ei välttämättä ole tai vain tekstiä. Tapaustutkimus voidaan todellakin esittää blogiartikkelina, videona, valkoisena kirjana, infografiikkana… Käsitellystä toiminta-alueesta ja esitetystä ongelmasta riippuen tapaustutkimus voi olla eri muodoissa.

Tapaustutkimusta tehtäessä on olennaista muistaa, että sen tulee antaa konkreettinen vastaus asiakkaan kysymyksiin:

  • Miten?
  • Mitä?
  • Tai?
  • Kun?
  • Pourquoi?

Kun tapaustutkimus kattaa kaikki asiakkaiden esittämät kysymykset riippumatta alueesta, se voidaan esittää kattavana, hyödyllisenä ja korkeaa lisäarvoa tuottavana tiedona. Tapaustutkimuksen suorittamiseksi on siksi tarpeen vastata joukkoon avoimia kysymyksiä.

Tapaustutkimuksen muoto ja sisältö

tapaustutkimuksen on ehdottomasti esitettävä itsensä neutraalina mielipiteenä. Se ei ole yrityksen mainostamista eikä minkäänlaisten tunteiden tai mielipiteiden ilmaisemista. Siksi tapaustutkimuksen sävyn tulisi olla neutraali ja teknistä ammattislangia tulisi käyttää mahdollisimman vähän.

Tapaustutkimuksen otsikko on ratkaiseva, sillä sen on tarkoitus herättää huomiota. Lisäksi, koska tapaustutkimusta käytetään digitaalisen markkinoinnin tarkoituksiin, otsikko tulisi myös optimoida SEO -viittaukset. Aina tapaustutkimusta kirjoitettaessa, oli kyse otsikoista, teksteistä, kuvien otsikoista, on tärkeää "ajatella asiakasta". Asiakkaan asemaan asettuminen ja hänen esittämiinsä kysymyksiin vastaaminen takaa julkaistavan sisällön relevanssin.

Tapaustutkimukseen sisällytettävät elementit

Tapaustutkimuksen on noudatettava hyvin erityistä viitekehystä:

  • konteksti, joka tarjoaa tietoja asiakkaasta
  • ratkaistava ongelma: ennen kuin käännyt puoleesi, mitä kysymyksiä asiakkaan tulee kohdata?
  • vastaus, eli tarjoamasi ratkaisu
  • ja saavutetut tulokset eli konkreettiset elementit, jotka todistavat onnistumisesta

Konteksti

Tapaustutkimuksen kontekstiosa keskittyy asiakkaaseen. Kyse on siitä, että määritetään kaikki häntä koskevat muuttujat, yritys, toimiala, yrityksen historia, pääkeskustelija... asiakkaiden luontainen tieto korostamaan hänen oleellisia asioita. On tärkeää, että tapaustutkimukseen tutustuva lukija uppoutuu välittömästi asiayhteyteen, jotta hän ymmärtää kaikki asiakirjassa esitetyt tiedot.

Ratkaistava ongelma

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan ratkaisusi tuomia etuja suhteessa tiettyyn tilanteeseen ja vastauksen elementtejä, joita se on tuonut asiakkaan ongelmaan. Ihannetapauksessa kyse on tarinan kertomisesta ja niiden haasteiden korostamisesta, jotka asiakkaasi on pystynyt voittamaan palvelujesi ansiosta. Lähtötilanne on siksi erittäin tärkeä, samoin kuin voitettavan haasteen esittely.

Vastaus

tässä on kysymys niiden ratkaisujen esittämisestä, jotka olet pystynyt toteuttamaan asiakkaallesi, jotta voit vastata hänen ongelmaansa. Älä unohda tapaustutkimusta kirjoitettaessa asettaa väitteesi suhteessa asiakkaaseen, pohtien ratkaisusi lisäarvoa ja etuja asiakkaalle.

Tulokset

Ihannetapauksessa tapaustutkimuksesi tulisi esittää yksiselitteisiä faktoja ja lukuja, konkreettisia elementtejä, jotka ovat oikeuttaneet ratkaisusi menestyksen asiakkaallesi. Olipa kyseessä lisääntynyt myynti, enemmän liidejä, potentiaalisia asiakkaita tai mikä tahansa muu mitattavissa oleva mittari, nämä tosiasiat ja luvut kertovat ratkaisusi menestyksestä asiakkaasi kannalta.

Onko yrityksesi toteuttanut käytännön ratkaisuja asiakkailleen? Onko sinulla ollut tietty menestystarina, jonka haluat jakaa verkkosivustollasi tapaustutkimuksen muodossa? Joukkueen Tremplin Numérique antaa lahjakkuutensa käytettäväksi tapaustutkimuksesi kirjoittamiseen tehokkaita menetelmiä noudattaen.

★ ★ ★ ★ ★