Jak se vypořádat s digitálními podvody?
Webová agentura » Digitální zprávy » Jak se vypořádat s digitálními podvody?

Jak se vypořádat s digitálními podvody?

Veřejné úřady a digitální technici vytvořili několik platforem pro podávání zpráv s množícími se případy spamu, phishingu a podvodů na síti. Mezi nevyžádanými reklamními zprávami a pochybnými e-maily se vláda rozhodla proti této velké pohromě zakročit.

Jak víte, že jde o elektronický podvod?

Obecně platí, že v případě podvodu na internetu vás pachatel osloví na váš e-mail nebo telefon, aby vás nalákal. Podvodník se vás pak snaží uchlácholit tím, že vám slíbí značné částky. Některé také nabízejí zprostředkovatelské služby, které vás dovedou k přesměrování na pochybnou a fiktivní stránku nebo službu.

Jiní vás dokonce požádají, abyste získali zpět zisk nebo dědictví prostřednictvím převodní služby nebo jiné platby. Jejich cílem je dodat vám důvěru, abyste byli v pokušení sdělit jim své údaje nebo jim dokonce poslat citlivé informace a dokonce i peníze.

Phishing je složitější forma podvodu. Hacker nebo phisher bude předstírat, že je známou organizací. Pomocí názvu a loga instituce vám zašle e-mail s žádostí o aktualizaci vašich údajů na webu organizace, který je dokonalou replikou originálu. Tím, že phisher poskytne vaše informace, je použije k tomu, aby vám ublížil.

Jak na tyto případy zpronevěry reagovat?

Pokud obdržíte spam nebo pokud přijatá zpráva nevzbuzuje důvěru, neodpovídejte. Okamžitě to nahlaste platformě „Signal Spam“ a nedotýkejte se příloh. Registrace na tomto typu platformy je zdarma. Jakmile se zaregistrujete, nezapomeňte si stáhnout rozšíření pro svůj e-mailový software a poté nahlásit jediným kliknutím. Vaše zpráva přispěje k akcím proti spammerům na národní úrovni. Upozorňujeme, že každá zpráva bude předána vyšetřovací službě CNIL. Tyto signály pak dají možnost zahájit trestní vyšetřování pod vedením státního zástupce.

Co mám dělat, když dostanu nevyžádané zprávy SMS nebo MMS?

Spotřebitelům byl zpřístupněn také výstražný systém SMS. V případě zneužití SMS jsou uživatelé vyzváni, aby zprávu přeposlali na bezplatné číslo. Jakmile je upozornění spuštěno, obdržíte zprávu s dotazem na telefonní číslo odesílatele. Tyto informace budou následně předány všem operátorům a povedou k vyšetřování. Stejně jako hlášení e-mailem je přenos nevyžádaných SMS nebo MMS zdarma.

★ ★ ★ ★ ★