Digitalizace francouzských bank
Webová agentura » Digitální zprávy » Digitalizace francouzských bank: současný stav

Digitalizace francouzských bank: současný stav

Zdravotní kontext a jeho mnohá omezení pomáhají mnoha odvětvím ekonomiky v posledních dvou letech urychlit svou digitalizaci. Tomu se nevyhnul ani bankovní sektor, úzce propojený s nemovitostmi. Kde jsme ale více než rok a půl po krizi? Aktuální informace o digitalizaci francouzských bank a nových očekáváních jejich zákazníků díky studii online realitního makléře Pretto.

Jaká jsou očekávání zákazníků z hlediska digitalizace?

Vzhledem k tomu, že období hygienických omezení následují po sobě, nižší ceny nemovitostí dokud jejich historické minimum nepřimělo Francouze k udržení svých realitních projektů. Naštěstí pro ně banky, které již digitalizaci zahájily, je v hledání úvěru mohly podpořit.

Digitalizace bankovních služeb však mezi jednotlivými institucemi zůstává velmi nerovnoměrná. Pro její kvantifikaci ji pak můžeme studovat podle 4 hlavních kritérií, která umožňují posoudit úroveň digitalizace z pohledu zákazníka a jeho uživatelské zkušenosti:

  • digitalizace nabídky
  • digitalizace vztahů se zákazníky
  • úplnost cesty dlužníka
  • jednoduchost cesty dlužníka

S ohledem na tato čtyři hlavní kritéria jsou pak očekávání zákazníků snadno identifikovatelná.

První podmínkou úspěšné digitalizace samozřejmě zůstává široká nabídka, která má uspokojit všechny profily. Tyto nabídky by ale k přesvědčení nestačily, pokud by nebyly součástí globálně digitalizovaného vztahu se zákazníky, například s vývojem webových stránek a přizpůsobených mobilních aplikací. Digitální technologie by měla zákazníkům nejen usnadnit předplatné řešení nabízených bankou, ale také plynulejší výměnu s jejich poradcem.

V rámci bankovního úvěru zákazníci dbají především na úplnost své výpůjční cesty, která musí být digitalizována od A do Z, aby byla skutečně uspokojivá. Digital by neměl sloužit pouze k prodeji bankovních produktů a služeb, ale také k poskytování transparentních informací zákazníkům, kteří chtějí lepší viditelnost. Tuto transparentnost musí zároveň doprovázet vysoká bezpečnost při zpracování a výměně údajů.

Zatímco některé banky jsou úspěšné, jiné se stále snaží nabídnout svým zákazníkům plně digitální cestu. To je jeden z důvodů, proč Pretto nabízí mnoho online nástrojů a zdrojů pro doplnění digitální nabídky bank.

Typologie bank v době digitalizace

Uplatněním výše uvedených kritérií Pretto dokázala sestavit typologii umožňující klasifikovat francouzské banky podle jejich digitalizace.

4 bankovní profily, které vynikají

Díky překročení úrovně digitalizace bank s kvalitou zkušeností dlužníků online byli experti Pretto schopni pojmenovat 4 různé bankovní profily:

  • Kombinované banky
  • 100% digitální banky
  • Banky v procesu digitalizace
  • Malé digitalizované banky

Jen málo tradičních bank nabízí 100% digitální službu

Pokud jsou online banky už pár let, jsou to právě banky nabízející kombinovanou nabídku, které dnes vynikají nejvíce. Těmto tradičním bankám, které již zahájily digitalizaci dlouho před epidemií Covidu, se v obdobích omezení dařilo, když si zachovaly svou činnost i přes pobočky uzavřené pro veřejnost.

Tím, že tyto kombinované banky nabízejí jak tradiční provoz s fyzickými pobočkami, tak 100% digitalizovanou cestu, nabízejí kompletní nabídku, která dokáže uspokojit všechny zákazníky. Najdeme zde jak výhody 100% plynulé a transparentní online nabídky, tak výhody humánnější a uklidňující tradiční nabídky se skutečným monitorováním prováděným jediným poradcem. To umožňuje poskytovat kvalitní službu na denní bázi (běžný účet, spořící řešení, pojištění, poradenství atd.) i při důležitějších procedurách, jako je například sjednávání hypotéky. Kvalita služeb a inovativní funkce se tak spojují a nabízejí 100% digitalizovanou a kontrolovanou cestu dlužníka.

Nabídka internetového bankovnictví není dostatečně komplexní

Digitální banky se v podstatě snaží splnit všechna očekávání zákazníků. Přestože nabízejí poměrně plynulou a kompletní 100% digitalizovanou zákaznickou zkušenost, mají potíže s přesvědčováním, pokud jde o cesty dlužníků.

Příliš jednoduché, příliš omezené, jejich nabídky půjček cílí jen na pár soukromých klientů a mohou se týkat jen velmi jednoduchých projektů se základními úvěrovými podmínkami. Můžeme jim vyčítat i poněkud odlidštěný vztah se zákazníky, protože nenabízejí možnost doprovodu jmenovaného poradce. I když to není pro sledování běžného účtu zásadní, při čerpání úvěru na 20 let je to uklidňující prvek!

Pokud tedy koronavirus dokázal urychlit digitalizaci bank, především zvýraznil disparity, které již v bankovním sektoru existovaly. Banky, které se potýkají s digitalizací, se tak dále propadly, zatímco jiné mohly těžit ze zdravotního kontextu, aby pokračovaly ve svém tempu a upevnily svou digitalizaci.

★ ★ ★ ★ ★